ریپورتاژ آگهی
كاروان سرای سرایان

كاروان سرای سرایان

این كاروانسرا به شیوه دو ایوانی ساخته شده و فضاهای معماری آن عبارتند از : سردر ورودی كه واقع در ضلع جنوبی است و دارای طاق جناغی و تزئینات كاربندی در زیر طاق می باشد
  • 1400/11/09
  • استان : خراسان جنوبي
  • شهر : سرايان
  • دسته : كاروانسراهای ایران
آدرس : این بنا در داخل شهر سرایان و در محدوده بافت تاریخی شهر واقع شده كه به همراه چند بنای دیگر از جمله آب انبار، مسجد، حمام و بازار مجموعه ای شهری را تشكیل می داده اند.
تلفن : 66059000-021

این بنا در داخل شهر سرایان و در محدوده بافت تاریخی شهر واقع شده كه به همراه چند بنای دیگر از جمله آب انبار، مسجد، حمام و بازار مجموعه ای شهری را تشكیل می داده اند. این كاروانسرا به شیوه دو ایوانی ساخته شده و فضاهای معماری آن عبارتند از : سردر ورودی كه واقع در ضلع جنوبی است و دارای طاق جناغی و تزئینات كاربندی در زیر طاق می باشد. پس از ورودی فضایی شبیه هشتی قرار دارد كه در مقابل بطور مستقیم به صحن بنا و در دوطرف به اطاقهای فرعی منتهی می شود. صحن بنا كه در مركز آن واقع شده در اطراف خود دارای حجره های متعددی برای سكونت و استراحت كاروانیان است. درمقابل ایوان ضلع ورودی یعنی در ضلع شمال صحن، ایوان دیگری وجود دارد با طاق جناغی و تزئینات كاربندی زیر سقف ایوان، در گوشه صحن در هر چهارطرف راهروهایی تعبیه شده كه به قسمتهای مختلفی كه در پشت ایوان یا حجره ها واقع شده اند، راه دارند. این فضاها بیشتر شامل انبار و فضاهای خدمات است و در گوشه شمال غربی راهرویی وجود دارد كه به اصطبل بنا منتهی می شود. قسمت مركز صحن نسبت به سطح جلو حجره ها و ایوانها گودتر است كه این به دلیل سهولت در بارگیری یا پایین گذاشتن بار اسب ها و شترها است. مصالح استفاده شده در ساخت بنا بیشتر آجر است. این كاروانسرا به رباط شاه عباسی معروف است و به دوره صفوی تعلق دارد.

 

كاروان سرای سرایان-7BXW6sxiY0

 

كاروان سرای سرایان-crLBkkSfR0