ریپورتاژ آگهی
مصلی پایین خیابان مشهد

مصلی پایین خیابان مشهد

بنای مزبور از نظر طرح و نقشه‌ی كلی معماری شامل ایوانی مرتفع و دو ایوانچه منتهی به فضاهای چهار ضلعی در طرفین با وضعیتی متقارن است. از جمله تزیینات مصلی باید به كاشی معرق، گچبری، مقرنس و گره‌های هندسی و شمسه اشاره كرد
  • 1400/11/21
  • استان : خراسان رضوي
  • شهر : مشهد
  • دسته : عمارت های تاریخی ایران
آدرس : استان خراسان رضوی, مشهد-بنای تاریخی مصلی پایین خیابان امروزه در حاشیه بلواری به همین نام در شهر مشهد قرار دارد
تلفن : 66059000-021

بنای تاریخی مصلی پایین خیابان امروزه در حاشیه بلواری به همین نام در شهر مشهد قرار دارد اما در گذشته در بیرون از حصار شهر واقع بوده و نظر كاروانیان را به سوی خود جلب می‌نمود. بنای مزبور از نظر طرح و نقشه‌ی كلی معماری شامل ایوانی مرتفع و دو ایوانچه منتهی به فضاهای چهار ضلعی در طرفین با وضعیتی متقارن است. از جمله تزیینات مصلی باید به كاشی معرق، گچبری، مقرنس و گره‌های هندسی و شمسه اشاره كرد. این بنا در سال ۱۰۸۷ق مقارن با زمامداری شاه سلیمان صفوی به سعی و اهتمام «حاجی ملك» و معماری «حاجی شجاع بنای اصفهانی» به امر نواب عالی مقام «ابو صالح» از نقبای سادات رضوی مشهد (بانی مدرسه نواب) بنیان گردیده است.

مصلی پایین خیابان مشهد-zSadtlYaSm