ریپورتاژ آگهی
شرابه دوزی

شرابه دوزی

رشته و منگوله‌هایی كه از كنار و حاشیه چیزی بیاویزند یا لوله‌هایی از شیشه باریك كه از داخل آن ها نخ بیرون كنند را شرابه دوزی می گویند.
  • 1400/11/14
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : صنایع دستی ایران
آدرس : شهر های اصفهان ،قزوین،وبندر عباس
تلفن : 66059000-021

رشته و منگوله‌هایی كه از كنار و حاشیه چیزی بیاویزند یا لوله‌هایی از شیشه باریك كه از داخل آن ها نخ بیرون كنند را شرابه دوزی می گویند. موارد استفاده از انواع شرابه دوزی در تزیین پرده ونیز در قسمت های مختلف لباس مانند :دور گردن،روی سینه،مچ دست ولبه دامن كودكان می باشد.شهر های اصفهان ،قزوین،وبندر عباس از مراكز رایج شرابه دوزی هستند. در زیر به نمونه هایی از انواع شرابه دوزی اشاره میشود:

شرابه دوزی ساده:كه تنها با ردیف های منجوق ها به صورت ریشه ای به طول ۲الی ۱۰سانتی متر دوخته می شود.

شرابه دوزی الوان:در تك تك ریشه ها تنوع رنگ وجود دارد واستفاده از رنگ ها به طور یكسان در ریشه ها انجام می گیرد.

نوع ساده نقش دار:در این نوع شرابه دوزی جهت استفاده از رنگ ها از طرح های شطرنجی الوان استفاده می گرددو مطابق تعداد طرح مورد استفاده از رنگ های گونا گون استفاده می شود تا طرح مورد نظر بر روی شرابه دوزی پیاده شود.

نوع دالبری ساده :در این نوع شرابه دوزی انتهای ردیف آزاد نمی باشد بلكه دو سر آن به لبه پارچه تماس دارد.

دالبر های تقاطعی یا جفتی:در این نوع شرابه دوزی از میان هر دالبری كه دوخته شده دالبر دیگری دوخته می شود.در دالبر تقاطعی منجوق هایی كه در ردیف بعد دوخته می شود ممكن است هم رنگ یا از رنگ دیگر باشد

شرابه زیگزاگی:دراین نوع دوخت شرابه پس از بیرون آوردن سوزن از روی خط مورد نظر تعداد مشخصی از ملیله یا منجوق به سوزن گرفته سپس یك دانه را به نخ كشیده و دوباره به همان تعداد قبلی منجوق یا ملیله را به سوزن گرفته و بعد سوزن را در همان خط قبلی به پارچه فرو می برند.

شرابه زیگزاگی آویز دار دوبل :كه در آن یك ردیف شرابه زیگزاگی آویزدار در میان ردیف قبلی دوخته می شود.

شرابه روی منگوله ی منجوق:ابتدا روی گلوله ی مروارید و یا چوبی و یا دانه ی تسبیح را منجوق دوزی می كنند به طوری كه منجوق تمام سطح گلوله را بپوشاند.

 

شرابه دوزی-wegcsfe6J9

شرابه دوزی-bz8XjFg1Qr

شرابه دوزی-i5CBhog7Pz