ریپورتاژ آگهی
رودخانه قم رود

رودخانه قم رود

شاخه اصلی و پرآب این رودخانه را رودخانه خرقاب (كه در بالادست به نام رودخانه دربند خوانده می‌شود)، تشكیل می‌دهد
  • 1400/11/13
  • استان : مرکزي
  • شهر : خمين
  • دسته : رودخانه های ایران
آدرس : رودخانه قم‌رود از دامنه‌های شرقی رشته كوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر در استان اصفهان، از ناحیه جنوبی وارد محدوده استان مركزی شده و در راستای جنوب غربی به شمال شرقی، از محدوده شرقی استان مركزی خارج و به دریاچه حوض سلطان در محدوده استان قم تخلیه می‌گردد.
تلفن : 66059000-021

رودخانه قم‌رود از دامنه‌های شرقی رشته كوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر در استان اصفهان، از ناحیه جنوبی وارد محدوده استان مركزی شده و در راستای جنوب غربی به شمال شرقی، از محدوده شرقی استان مركزی خارج و به دریاچه حوض سلطان در محدوده استان قم تخلیه می‌گردد.

شاخه اصلی و پرآب این رودخانه را رودخانه خرقاب (كه در بالادست به نام رودخانه دربند خوانده می‌شود)، تشكیل می‌دهد. رودخانه دربند در پایین‌دست سد مخزنی گلپایگان پس از دریافت جریان‌های سطحی شاخه خوانسار، به دشت گلپایگان وارد شده و در پایین‌دست دشت مذكور، رودخانه خرقاب را تشكیل داده كه در راستای شمال به جنوب جریان می‌یابد. رودخانه خرقاب پس از عبور از تنگه باریكی در نزدیكی محل گلماگرد (جلماجرد) با رودخانه خمین (كه در جهت شرق به غرب جریان دارد) تلاقی می‌نماید. پس از اتصال رودخانه‌های خرقاب و خمین، این رودخانه با نام «لعل بار» طی مسیر نموده و پس از طی مسافتی در حدود ۱۵ كیلومتر، شاخه فرعی دیگری به نام دربند شور به آن متصل می‌شود. رودخانه قمرود در پایین‌دست این شاخه پس از دریافت جریان‌های سطحی رودخانه‌های شور و ازنا وارد مخزن سد پانزده خرداد می‌گردد. این سد در سال ۱۳۷۱ خورشیدی بر روی رودخانه قمرود احداث گردیده است.

طول رودخانه قمرود تا محل ایستگاه هیدرومتری دودهك (در نزدیكی محل خروج از استان مركزی به قم) حدود ۱۷۱ كیلومتر و مساحت حوضه آبریز آن تا محل این ایستگاه در حدود ۱۰۲۵۰ كیلومتر مربع می‌باشد .آبدهی متوسط رودخانه قمرود در این محل ۵/۴ مترمكعب بر ثانیه است.

 

رودخانه قم رود-jJId11gnBN