ریپورتاژ آگهی
رودخانه قره چای

رودخانه قره چای

رودخانه قره چای* یكی از رودخانه‌های بزرگ و دائمی استان مركزی است كه از ارتفاعات استان همدان سرچشمه می‌گیرد
  • 1400/11/13
  • استان : مرکزي
  • شهر : ساوه
  • دسته : رودخانه های ایران
آدرس : این رود با طول ۵۴۰ كیلومتر و با جهت غربی- شرقی به مسیر خود به سمت شرق استان مركزی ادامه می‌دهد و در نهایت به دریاچه نمك در استان قم می‌ریزد. وسعت حوضه آبریز رودخانه قره‌ چای حدود ۲۳۹۲۱ كیلومتر مربع می‌باشد.
تلفن : 66059000-021

رودخانه قره چای* یكی از رودخانه‌های بزرگ و دائمی استان مركزی است كه از ارتفاعات استان همدان سرچشمه می‌گیرد. این رود با طول ۵۴۰ كیلومتر و با جهت غربی- شرقی به مسیر خود به سمت شرق استان مركزی ادامه می‌دهد و در نهایت به دریاچه نمك در استان قم می‌ریزد. وسعت حوضه آبریز رودخانه قره‌ چای حدود ۲۳۹۲۱ كیلومتر مربع می‌باشد.

رودخانه قره چای از دو رود تشكیل شده است. این رودها در محل پل دوآب به یكدیگر متصل شده و رود واحدی را به نام «چرّا» یا «شرا» تشكیل می‌دهند. رود چرا در ابتدای مسیر خود به دلیل عبور از روستای اسكان، به سراب اسكان نیز شهرت دارد. رود شرا پس از عبور از منطقه و سیراب نمودن زمین‌های كشاورزی و باغ‌های میوه این منطقه، در جهت شمال به شاخه غربی رودخانه قره چای می‌پیوندد.

رودخانه قره چای با نام‌های دیگری همچون «زرین رود» و «قره سو» نیز خوانده می‌شود.

*قَرَه در تركی به معنای «سیاه» و چای به معنای «رودخانه» می‌باشد.

 

رودخانه قره چای-STvMOy3wFg

رودخانه قره چای-VyUKqFqfRD