ریپورتاژ آگهی
كوه گندم كوه

كوه گندم كوه

این كوه مخروطی شكل ۲۱۵۶ متر ارتفاع دارد و تقریباً از تمام نقاط شهر قابل رؤیت می‌باشد.
  • 1400/11/13
  • استان : مرکزي
  • شهر : تفرش
  • دسته : كوه های ایران
آدرس : كوه گندم كوه از كوه‌های استان مركزی می‌باشد كه در شمال شهر تفرش قرار دارد.
تلفن : 66059000-021

كوه گندم كوه از كوه‌های استان مركزی می‌باشد كه در شمال شهر تفرش قرار دارد. این كوه مخروطی شكل ۲۱۵۶ متر ارتفاع دارد و تقریباً از تمام نقاط شهر قابل رؤیت می‌باشد.

به گفته افراد كهنسال شهر، به این كوه «گندم كوه» گفته می‌شود چون از فراز گردنه خرازان، این كوه مانند یك خرمن بزرگ گندم و تپه‌های مجاور آن همچون انبوهی از خرمن و گندم‌های كوبیده نشده است.

 

 

كوه گندم كوه-VCE5141dke

كوه گندم كوه-ojAC3PQJWH

كوه گندم كوه-bSqfPVDj9G