ریپورتاژ آگهی
چورزق

چورزق

جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۳۴۳ نفر بوده است.
  • 1400/11/13
  • استان : زنجان
  • شهر : چورزق
  • دسته : شهر-استان
آدرس : چورزق یكی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مركز بخش چورزق شهرستان طارم است
تلفن : 66059000-021

چورزق یكی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مركز بخش چورزق شهرستان طارم است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۳۴۳ نفر بوده است.بخش چورزق دارای دو دهستان بنامهای چورزق و دستجرده می باشد و دارای ۳۶ روستا دارای سكنه و ۶روستای خالی از سكنه می باشد و این بخش دارای بخشداری و دارای ۲۹دهیاری می باشد.

 

چورزق-48jP5BBWtY