ریپورتاژ آگهی
شهر زرآباد

شهر زرآباد

شهر زرآباد در استان آذربایجان غربی وشهرستان خوی درطول جغرافیایی ۴۴درجه و۳۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸درجه و۴۸دقیقه ودرارتفاع۱۷۹۶متری ازسطح دریا قرارگرفته است. این شهر درفاصله ۴۲كیلومتری شهرستان خوی و۱۷۰ كیلومتری مركز استان آذربایجان غربی واقع میباشد.
  • 1400/11/13
  • استان : آذربايجان غربي
  • شهر : خوي
  • دسته : شهر-استان
آدرس : شهر زرآباد در استان آذربایجان غربی وشهرستان خوی درطول جغرافیایی ۴۴درجه و۳۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸درجه و۴۸دقیقه ودرارتفاع۱۷۹۶متری ازسطح دریا قرارگرفته است. این شهر درفاصله ۴۲كیلومتری شهرستان خوی و۱۷۰ كیلومتری مركز استان آذربایجان غربی واقع میباشد.
تلفن : 66059000-021

شهر زرآباد در استان آذربایجان غربی وشهرستان خوی درطول جغرافیایی ۴۴درجه و۳۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸درجه و۴۸دقیقه ودرارتفاع۱۷۹۶متری ازسطح دریا قرارگرفته است.
این شهر درفاصله ۴۲كیلومتری شهرستان خوی و۱۷۰ كیلومتری مركز استان آذربایجان غربی واقع میباشد.

شهر زرآباد-gORBYA6Tn6

شهر زرآباد-VofbfSOJUx

شهر زرآباد-vOabpj5tmO