ریپورتاژ آگهی
قلعه حوض غلام كش

قلعه حوض غلام كش

این قلعه عظیم در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود قرار دارد. در گذشته حصاری با برج­های متعدد در اطراف قلعه وجود داشته كه اكنون دربعضی از قسمت­ها آثار آن را می­توان دید
  • 1400/11/12
  • استان : خراسان جنوبي
  • شهر : بيرجند
  • دسته : قلعه های باستانی ایران
آدرس : در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود
تلفن : 66059000-021

این قلعه عظیم در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود قرار دارد. در گذشته حصاری با برج­های متعدد در اطراف قلعه وجود داشته كه اكنون دربعضی از قسمت­ها آثار آن را می­توان دید. در گوشه شمال غربی قلعه فضایی با پلان مربع شكل وجود دارد كه هر ضلع آن بیش از پنجاه متر است و چند ستون چهارضلعی آجری در آن جا دیده می­شود كه سطح خارجی آنها را با ساروج اندود كرده­اند. بخشی از دیوارهای این فضا را صخره­های طبیعی كوه تشكیل می­دهد و دیوارها را نیز با ساروج اندود كرده­اند.

در جبهه شمالی قلعه بندی ساخته شده كه علاوه بر مهار سیلاب عملكرد تدافعی نیز داشته و بخشی از حصار قلعه بوده است. در جبهه شرقی آثار بخشی از حصار و چندین برج دیده می­شود. همچنین بقایای آب انباری با ابعاد تقریبی متر نیز سدر بیرون قلعه وجود دارد. در میان این قلعه وجود دارد. در میان این قلعه سه ستون قرار دارد كه بر دیوارهای دو طرف آن آثار طاق­هایی را می­توان دید. با توجه به شواهد موجود، این قلعه یكی از قلعه­های اساعیلیان بوده است.

این قلعه عظیم در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود قرار دارد. در گذشته حصاری با برج­های متعدد در اطراف قلعه وجود داشته كه اكنون دربعضی از قسمت­ها آثار آن را می­توان دید. در گوشه شمال غربی قلعه فضایی با پلان مربع شكل وجود دارد كه هر ضلع آن بیش از پنجاه متر است و چند ستون چهارضلعی آجری در آن جا دیده می­شود كه سطح خارجی آنها را با ساروج اندود كرده­اند. بخشی از دیوارهای این فضا را صخره­های طبیعی كوه تشكیل می­دهد و دیوارها را نیز با ساروج اندود كرده­اند.

در جبهه شمالی قلعه بندی ساخته شده كه علاوه بر مهار سیلاب عملكرد تدافعی نیز داشته و بخشی از حصار قلعه بوده است. در جبهه شرقی آثار بخشی از حصار و چندین برج دیده می­شود. همچنین بقایای آب انباری با ابعاد تقریبی متر نیز سدر بیرون قلعه وجود دارد. در میان این قلعه وجود دارد. در میان این قلعه سه ستون قرار دارد كه بر دیوارهای دو طرف آن آثار طاق­هایی را می­توان دید. با توجه به شواهد موجود، این قلعه یكی از قلعه­های اساعیلیان بوده است.

قلعه حوض غلام كش-RHadcgsDqp

قلعه حوض غلام كش-VsvDteksuc

قلعه حوض غلام كش-YdQKniHFma

قلعه حوض غلام كش-ZxEKhby2I4