ریپورتاژ آگهی
سه قلعه

سه قلعه

سه‌قلعه یكی از شهرهای استان خراسان جنوبی در ایران است. طول جغرافیایی: ۵۸۲۳E عرض جغرافیایی: ۳۳۴۰N در جنوبی‌ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله ۲۴ كیلومتری شهر سرایان و ۶۱ كیلومتری شهر فردوس
  • 1400/11/12
  • استان : خراسان جنوبي
  • شهر : سرايان
  • دسته : شهر-استان
آدرس : در جنوبی‌ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله ۲۴ كیلومتری شهر سرایان و ۶۱ كیلومتری شهر فردوس.
تلفن : 66059000-021

سه‌قلعه یكی از شهرهای استان خراسان جنوبی در ایران است.

طول جغرافیایی: ۵۸۲۳E
عرض جغرافیایی: ۳۳۴۰N

در جنوبی‌ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله ۲۴ كیلومتری شهر سرایان و ۶۱ كیلومتری شهر فردوس.

شهر سه قلعه به علت قرار گرفتن در عرض جغرافیایی پایین، ارتفاع كم از دریا، دوری از منابع آبی بزرگ دوری از توده‌های باران آور فشار زیاد جنب حاره ونزدیكی به كویر كه همه این عوامل باعث بارندگی كم، گرمای زیاد تابستان، تبخیر فراوان بطور كلی بیابانی ونیمه بیابانی منطقه گردیده‌است. تابستانها هوا گرم وسوزان وزمستانها سرد وخشك است.در بیشتر سالها بارندگی از ۱۰۰ میلیمتر كمتر است كه پدیده خشكسالی را به همراه دارد.

سه قلعه در محدوده حوضه آبریزكویر نمك واقع شده‌است است ودارای آب وهوای گرم وخشك با زمستانهای سرد می‌باشد.دمای گرمترین ماه سال برابر با ۴۸/۴ درجه سانتیگراد در مرداد ماه وسردترین ماه سال در دیماه برابر ۴/۱ درجه سانتیگراد می‌باشد ودمای روزانه سال بین ۱۶- درجه سانتیگراد تا ۴۴ درجه متغیر است. بارندگی در ماه شهریور صفر و در اسفند ماه با ۳۳ میلیمتر بیشترین است كه متوسط بارندگی سالیانه ۱۷۳ میلیمتر را موجب می‌شودورطوبت نسبی هوا در طول اقلیمی ۴۵/۶ درصد گزارش شده‌است. بادهای محلی به نام كوه باد از شمال سیه باد، روز باد وقبله باد (اصطلاحاًكلغور) سه قلعه را در طول سال تحت تاثیر قرار می‌دهند كه باد غالب وتاثیر گزار سیه باد است كه در زمستان می‌وزد. زمین شناسی وخاك شناسی سه قلعه: سه قلعه بر روی آبرفتهای دوران چهارم كواترنری واقع شده كه حاوی سه سنگ، گچ ونمك می‌باشد. معادل گچ ونمك اطراف نامی برااین مدعا می‌باشد.دهستان سه قلعه در زدن ایران مركزی ویكی فعالترین مناطق زمین شناسی كه توسط گسلهای سراسری ومهم نظیر گسل كویر بزرگ، گسل كلمرد وگسل هریرود و… از دیگر زونهای ایران مجزا می‌گردد.

 

سه قلعه-Ju5kcwxwvG