ریپورتاژ آگهی
آرامگاه علامه شهرستانی درگز

آرامگاه علامه شهرستانی درگز

بقعه علامه شهرستانی از مزارات معتبر شهرستان درگز است. این بقعه واقع در ۲۰ كیلومتری غرب شهر درگز و ۴ كیلومتری روستای حضرت سلطان است.
  • 1402/02/26
  • استان : خراسان رضوي
  • شهر : درگز
  • دسته : آرامگاه های ایران
آدرس : خراسان رضوی، درگز
تلفن : 66059000-021

بقعه علامه شهرستانی از مزارات معتبر شهرستان درگز است. این بقعه واقع در ۲۰ كیلومتری غرب شهر درگز و ۴ كیلومتری روستای حضرت سلطان است. شخصیت مدفون در این بنا ابوالفتح محمدبن ابوالقاسم عبدالكریم ‌بن ابوبكر احمد شهرستانی از علمای شافعی اشعری بوده كه به سال ۴۷۹ هجری در ناحیه ‌ای به نام شهرستان متولد و در سال ۵۴۸ هجری دار فانی را وداع گفته است. وی در علوم كلام و اصول، تفسیر و حدیث و فلسفه و ادب از نامداران عصر خود به شمار می‌ رفت و نوشته های بسیاری از خود برجای نهاده است. آرامگاه علامه شهرستانی مشتمل بر یك ایوان، تالار انتهای ایوان، گنبدخانه یا بنای مركزی چهارطاقی است و گنبدی كم خیز بر فراز آن قرار گرفته است. اسلوب و ویژگی‌ های معماری این آرامگاه القا كننده بناهای عصر ایلخانی است. داخل آرامگاه به صورت تاقنماهایی است كه در جرز جناحین خود با تاقهای دیگر مشترك است. درست روی تاقنماها و ساقه گنبد، كتیبه ای شامل آیه الكرسی به خط ثلث به چشم می خورد كه اسلیمی های خوش طرح و آذینی نوار كتیبه را زینت داده است.

آرامگاه علامه شهرستانی درگز-ilraZ5iqzH