ریپورتاژ آگهی
هتل آپارتمان فانوس سرعین

هتل آپارتمان فانوس سرعین

هتل آپارتمان فانوس سرعین بعلت واقع شدن در مركز شهر از موقعیت ممتاز برخوردار است. همچنین نزدیكی به آبهای گرم سرعین مورد توجه مهمانان این هتل بوده است.
  • 1401/11/16
  • استان : اردبيل
  • شهر : سرعين
  • دسته : هتل ها
آدرس : اردبیل، سرعین، میدان گاومیش گلی، هتل آپارتمان فانوس سرعین

هتل آپارتمان فانوس سرعین بعلت واقع شدن در مركز شهر از موقعیت ممتاز برخوردار است. همچنین نزدیكی به آبهای گرم سرعین مورد توجه مهمانان این هتل بوده است.

اردبیل، سرعین، میدان گاومیش گلی، هتل آپارتمان فانوس سرعین

 

هتل آپارتمان فانوس سرعین-nRa0WSqN6l

هتل آپارتمان فانوس سرعین-oGBVd7bEye

هتل آپارتمان فانوس سرعین-779uutFV5B

هتل آپارتمان فانوس سرعین-0XB2aol3o0