ریپورتاژ آگهی
فاصله خلخال تا دریاچه نئور

فاصله خلخال تا دریاچه نئور

فاصله بین دریاچه نئور تا خلخال : 99 كیلومتر - زمان : 1 ساعت و 42 دقیقه
  • 1401/09/02
  • استان : اردبيل
  • شهر : خلخال
  • دسته : دانستنی های سفر
آدرس : فاصله بین دریاچه نئور تا خلخال : 99 كیلومتر - زمان : 1 ساعت و 42 دقیقه
تلفن : 66059000-021

فاصله بین دریاچه نئور تا خلخال : 99 كیلومتر - زمان : 1 ساعت و 42 دقیقه

فاصله خلخال تا دریاچه نئور-Rbu8vENx2U