ریپورتاژ آگهی
خیابان ضیایی زنجان

خیابان ضیایی زنجان

خیابان كاشانی/ضیایی از محله‌های اصغریه و سعدی جنوبی زنجان عبور می‌كند
  • 1401/08/30
  • استان : زنجان
  • شهر : زنجان
  • دسته : شهر-استان
آدرس : خیابان كاشانی/ضیایی از محله‌های اصغریه و سعدی جنوبی زنجان عبور می‌كند
تلفن : 66059000-021

خیابان كاشانی/ضیایی از محله‌های اصغریه و سعدی جنوبی زنجان عبور می‌كند. خیابان كاشانی/ضیایی به معابر مهمی مانند فردوسی، حسینیه، شهید عباس فهرستی و همچنین اصغریه متصل گردیده است.

خیابان ضیایی زنجان-rAUfBoPU65