محل تبلیغ شما محل تبلیغ شما
ریپورتاژ آگهی
زندگی نامه اسكندر رحیمی پردنجانی

زندگی نامه اسكندر رحیمی پردنجانی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • 1401/08/05
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • دسته : مكانهای تفریحی جهان
آدرس : شیراز
تلفن : 66059000-021

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراكز علمی كشور

 •     دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران
 •     سردبیر فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها
 •     هیات تحریریه فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها
 • مقالات كنفرانسهای داخلی
 • مقایسه ساختار آناتومیكی و عملكردی قلب در ورزشكاران و ورزش رهایان قدرتی و ×استقامتی ارائه شده در نخستین كنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1395)
 • مقایسه ساختار آناتومیكی و عملكردی قلب در ورزشكاران و ورزش رهایان قدرتی و استقامتی ارائه شده در نخستین كنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1395)
 • تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات پروتئین واكنش دهنده C در زنان بیمار قلبی و عروقی ارائه شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (1394)
 • اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر ارائه شده در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1391)
 • تغییرات شاخص های التهابی پس از 12 هفته تمرین هوازی در زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 • تآثیر 12 هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با مصرف مكمل امگا 3 برمیزان تغییرات سطوح سرمی هورمون های گرلین و لپتین در زنان فعال و غیر فعال ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 • تاثیر 12 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و تركیب دو نوع تمرین بر میزان قند خون و عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 • اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مكمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت مولكول چسبان بین سلولی در مردان سالمند ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 • اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولكول چسبان بین سلولی sICAM-1(عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 •     اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 17-9 سال شهرستان اقلید شهر سده و مقایسه آن با نورم استانی و ملی ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (1390)
 •     ابراهیم فارسی – مهدی نورا- سید علی حسینی- اسكندر رحیمی: The effect of Resistance Training on C-Reactive protein and FibrinogenInternational Shomal Sport Science Conference (2012)
 •     اسكندر رحیمی: Prevalence of Overweight and Obesity and Relationship of anthropometric indicators and physical activity to the risk of Hyper tension in Electrician employees همایش بین المللی تربیت بدنی- University of UPM مالزی2009 (2009)
 •     اسكندر رحیمی : بررسی میزان امادگی جسمانی ورزشكاران دختر عضو تیمهای ورزشی منتخب استان فارس دومین كنگره علمی و ورزشی دانشگاههای اسیا-دانشگاه تربیت مدرس (1380)
 •     مهسا یاغی كش – اسكندر رحیمی- محمد علی میر حسینی: Effect of eight weeks aerobic exercises on visfatin and TNF-a in Women with Type 2 Diabets سومین سمینار بین المللی سلامت زنان شیراز (93)
 •     اسكندر رحیمی – زنده یاد دكترمجید چهارده چریك – زنده یاد علی رضا رحیمی: بررسی سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشكار و غیر ورزشكار واحد علوم و تحقیقات فارس: رشت ششمین گنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان (92)
 •     محمد حسن بوستانی –اسكندر رحیمی –محمد علی بوستانی –كهن پور- جوانمردی: میزان شیوع و علل اسیب های ورزشی در كاراته كاران كومیته مرد. اولین همایش ملی علم و كاراته - تبریز (90)
 •     مجید آزادمنش – مهدی مقرنسی – اسكندر رحیمی محسن پذیرائی – حمید موسی زاده: اثر تعاملی 24 جلسه تمرین هوازی و مصرف مكمل اسیدهای چرب امگا 3 با شدت متوسط بر مولكول چسبان بین سلولی مردان مسن ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (90)
 •     اسكندر رحیمی - زنده یاد دكتر مجید چهارده چریك: بررسی ارتباط فعالیت بدنی با شاخصهای انتروپومتریكی((BMI,WHR,BF%,BFM تهران فدراسیون پزشكی ورزشی خرداد ماه (86)
 •     اسكندر رحیمی: چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی سوم و چهارم اسفند ماه 79 دانشگاه گیلان (79)
 •     اسكندر رحیمی : لزوم طرحی نو در ورزش كشور سوم و چهارم اسفند ماه 79 دانشگاه گیلان (79)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • Immune responses to exercising in a hot environment in soccer players منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1398)
 • Physical activity and type 2 diabetes: A narrative review منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1397)
 • Effects physical activity on creatinine, and metabolic syndrome in females with transplanted kidney منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 • Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 •     The effects of concurrent training with and without branch chain amino acids on lipid profiles and testosterone level of male body-builders منتشر شده در فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها (1396)
 •     Eskandar Rahimi; Somayeh Saffari; Sarah Hojjati; Salman Vojdani; Mehdi Noura 4. The Effect of 12-weeks Selected Physical Exercise Alone or Combined with Omega-3 Supplement on Ghrelin and Leptin Levels in Young Non-Athlete Women Pages 49-60 Journal of physical activity and hormones Volume 4, Issue 3 - Serial Number 15 (2020)
 •     Payam Rafiee 1 , Eskandar Rahimi 2 The effects of concurrent training with and without branch chain amino acids on lipid profiles and testosterone level of male body-builders Journal of physical activity and hormonesVol 1 , No. 1 , Ser. 1 (Jan 2017), 063- 076 (2017)
 •     Saman Eskandary Eskandar Rahimi1 :Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes Journal of physical activity and hormones Vol 1, No. 2, Ser. 1 (June 2017), 051-064 (2017)
 •     Rahimi Eskandar Ph.D1*,Azhdari Amin 2, Babaee Bigi Mohammad Ali MD 3, Moarf Alireza4MD Comparative Structural and functional changes in the heart and aorta of retire active and non- active endurance and bodybuilder athletes IAEJPVol.5 No.2 (2016)
 •     Rahimi Eskandar1, Tahmouresi Katayon2 and Hosseini Seed Ali3Effects of aerobic exercise on Cystatin C and metabolic syndrome in females with transplanted kidneyEuropean Journal of Experimental Biology, 2015, 5(6): 7-12 (2015)
 •     دكتر اسكندر رحیمی – زینب السادات موسوی - علیرضا رحیمی : Effects of twelve weeks of aerobic training, resistance training or combination of both trainings on the levels of blood sugar, HbA1c and cardiovascular risk factors in women with type 2 diabetesInternational Journal of Applied Exercise Physiology3(1) (2014)
 •     Eskandar Rahimi1*, Younes Mohammad Zadeh2 and Mohammad Ali Boostani1 The effect of resistance training on thyroid hormones Europian Journal of Experimental Biology 3(2):443-447 ISI (2013)
 •     Mohsen Rezaei,*1 Eskandar Rahimi,1 Somayeh Bordbar,1 Sahar Namdar The Effects of Three Sessions of Running on a Negative Slope on Serum Levels of Liver Enzymes in Adult Male Rats Available online: 18 Nov 2012 15(5): 47-49 (2013)
 •     اسكندر رحیمی- محدثه نعمت اله زاده ماهانی- مهرزاد مقدسی- مولائی :Central and Peripheral fatigue factors after an exhaustive aerobic exercise following creatine supplementation Annals of Biological research USA (2012)
 •     فروزنده زرآور –اسكندر رحیمی- نسرین ستوده: A Comparison of anthropometric Status and Blood Pressure Level in Athlete and Non-Athlete Females European Journal of Social Sciences32 No2 (2012)
 •     مهرزاد مقدسی -اسكندر رحیمی- محدثه نعمت اله زاده ماهانی- مولائی: ٍEffect of creatine supplementation on brain neurotransmitters after an exausive aerobic exercise Brazilian Journal of Biomotricity V6 ,N,3 (2012)
 •     اسكندر رحیمی- زنده یاد دكتر مجید چهارده چریك : Prevalence of Overweight and Obesity and their Relation to Hyper tension in Adult Male Population of Fars Province of IranPac J Med Res پاكستان 51-3 (2012)
 •     , Mohammad Ali Babaee Bigi,1 Amir Aslani,1 Eskandar Rahimi: Effect of endurance and strength exercise on release of brain natriuretic peptide Journal of cardiovascular disease research • v.3(1); Jan-Mar 2012 (2012)
 •     اسكندر رحیمی SURVEY OF ORGANIZATIONAL JOB STRESS AMONG PHYSICAL Physical EDUCATION MANAGERS: Perceptual and Motor Skills Psychological Reports-ISI (2008)
 •     طاهره سیاهپور ، مسعودنیكبخت اسكندررحیمی ، محمد علی ربیعی :تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و یوگا بر دیسمنوره اولیه دوره ۱۸ ، شماره ۶، مهر ۱۳۹۲ (شماره پی در پی ۷ ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی یاسوجI (1392)
 •     اسكندر رحیمی ۱، الهام متشرعی ۱*، نسرین اسدی ۲، محمد جعفری ۳، محمد رفعتی فرد ۴، مریم مهبودی: اثر تمرین انعطاف پذیری و مصرف ویتامینB6 بر علائم جسمی و روانی دیسمنوره اولیه دختران غیر ورزشكار ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی یاسوجISC (1392)
 •     اسكندر رحیمی - سوسن باقار:مقایسه اثر تمرین های هاتا یوگا و آمادگی جسمانی بر اضطراب وافسردگی زنان مجله دانشگاه علوم پزشكی قزوینISC (1390)
 •     شیما غلامعلی شاهی- اسكندر رحیمی- رضا نوری – مهرزاد مقدسی- عبدالرسول طالعی اثر 12 هفته پیاده روی بر شاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی- شهید بهشتیISC (1390)
 •     اسكندر رحیمی :بررسی عوامل تنش زای شغلی ورابطه ان با رضایت شغلی در كاركنان تربیت بدنی استان فارس المپیك (1388)
 •     اسكندر رحیمی : بررسی ناهنجاریهای قامت در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه شیرازمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز شماره اول دوره ISCبیستم 1382 ISC (1382)
 •     Somayeh Bordbar, Mohammad Ali Babaee Bigi, Amir aslani, Eskandar Rahimi Effect of endurance and strength exercise on release of brain natriuretic peptide:Journal of Clinical and Diagnostic Research هند ISI (201)
 •     راحله بناكار – دكتر فرهاد دریا نوش – دكتر اسكندر رحیمی: بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و كمرین پلاسما در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی دوره 23، شماره 99 مهر و ابان 1394 ص 83-94 (94)
 •     زهرا نگارنده – زهرا منصوری – اسكندر رحیمی – سید علی حسینی : اثر دو ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونكتین و نیمرخ چربی زنان فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (94)
 •     دكتر عبدالصالح زر – دكتر اسكندر رحیمی – محمد بیژن پور:بررسی تغییرات پروتئین واكنش دهنده C ، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازیمجله دانشكده پزشكی دانشگاه اصفهان (94)
 •     اسكندر رحیمی - نادیا بلاغی اینالو: تاثیر 12 هفته فعالیت بدنی همراه با مصرف مكمل امگا 3 بر میزان تغییرات سطوح هورمونهای گرلین و انسولین در زنان جوان (93)
 •     نجمه كیانی- اسكندر رحیمی – سید علی حسینی – زهرا منصوری بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح اینترلوكین 10 –لنفوسیت ، مونوسیت و ماكروفاژ پسران 17-18 ساله فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی، سال چهارم (93)
 •     دكتر مریم كوشكی جهرمی – دكتر اسكندر رحیمی – شمس الدین رحیمی- دكتر محمد مهدی محب زاده – اسماعیل رحیمی زاده: تاثیر نواخت شبانه روزی بر تغییرات برخی از عوامل انعقادی و ضد انعقادی و قلبی تنفسی بعد از یك جلسه فعالیت فزاینده ورزشی المپیك سال بیست و یكم شماره 2 (پیاپی 62) (92)
 •     فرهاد دریانوش – حسین جعفری- اسكندر رحیمی – داوود مهربانی – فیروز سلطانی : تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما ، فاكتور نكروز دهنده الفا و اینترلوكین 6 در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی: مجله دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تهران (92)
 •     سمیه بردبار - اسكندر رحیمی -و....: مقایسه اثرات حاد و طولانی مدت تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سطح پپتید ناتریوتیك مغزی مردان میانسال: ورزش و علوم زیستی (92)
 •     محسن پذیرائی –اسكندر رحیمی- مهدی مقرنسی اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مكمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت هموسیستئین پلاسما در مردان سالمندمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوازISC ایران (91)
 •     ابراهیم فارسی - اسكندر رحیمی - سید احمد طبائیان اثر هشت هفته تمرین قدرتی و ویتامین ث بر پروتئین واكنش دهنده C و فیبرینوژن فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی دانشگاه ازاد بروجرد (91)
 •     علی اكبر مرادی – مهدی مقرنسی- اسكندر رحیمی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولكول چسبان بین سلولیsI CAM1 (عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمندمجله دانشكده علوم پزشكی اصفهان سال 29ISC (90)
 •     زنده یاد دكتر مجید چهارده چریك - اسكندر رحیمی : بررسی عامل های تنیدگی شغلی مدیران ورزش استان فارس مجله علمی پژوهشی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیرازISC (88)
 •     شكوفه سلیمانی – عیدی علیجانی – اسكندر رحیمی – و ...مقایسه ناهنجاری های وضعیتی اندام فوقانی و تحتانی دانش اموزان دختر شهری و روستائی مقطع راهنمائی شهرستان گچساران مجله دانشگاه علوم پزشكی یاسوج ارمغان دانش ) (86)
 •     زهرا منصوری – اسكندر رحیمی – سید علی حسینی- سید احمد طبائیان: فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی دانشگاه آزاد (0)

تالیفات

 •     كتاب رویكرد نوین در تغذیه ورزشی (آثار ماندگار) - 1400 - فارسی
 •     كتاب سرپرستی و مراقبت از معلولین (دانشگاه شیراز) - 1369 - فارسی
 •     كتاب تغذیه ورزشی كاربردی (آثار ماندگار) - 91 - فارسی
 •     كتاب تربیت بدنی در مدارس (دانشگاه شیراز) - 80 - فارسی
 •     كتاب ورزش و بازی های دبستانی (ساسان) - 79 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 •     مدیر كل تربت بدنی استان فارس (1380-1384)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه گیلان (1359-1364)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر دفتر طرح و برنامه ریزی دانشگاه گیلان (1360-64)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شیراز (1369-1372)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شیراز (1376-1380)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان (1377-1381)
 •     سابقه كار دانشگاهی در مدیر گروه تربیت بدنی واحد علوم و تحقیقات فارس (1386-1390)
 •     سابقه كار دانشگاهی در معاون دانشجوئی و مالی دانشكده علوم تربیتی دانشگاه شیراز (1386-1392)
 •     سابقه كار دانشگاهی در عضو شورای انتشارات دانشگاه شیراز (1378-1384)
 •     سابقه كار دانشگاهی در عضو شورای انتشارات واحد علو م و تحقیقات فارس (1387-1390)
 •     سابقه كار دانشگاهی در سردبیر نشریه physical activity and hormon (1394-1396)
 •     سابقه كار دانشگاهی در بنیانگذار دانشكده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (1360-1364)
 •     سابقه كار دانشگاهی در طراح و بنیانگذار مركز ورزش درمانی و تحقیقات علوم ورزشی در دانشگاه شیراز- افتتاح توسط وزیر محترم علوم (1379-تاكنون)
 •     سابقه كار دانشگاهی در بنیانگذار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در واحد ارسنجان (1379-1382)
 •     سابقه كار دانشگاهی در عضو هیئت علمی موسسه آموزشعالی زند شیراز (1397-1400)
 •     سابقه كار دانشگاهی در بنیانگذار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در واحد علوم و تحقیقات فارس (1387-1393)

جوایز و افتخارات

 •     تقدیربه پاس خدمت به جامعه ورزش كشور در مدت 45 سال و دریافت لوحه تقدیر از دست ریاست كمیته ملی المپیك (1399)
 •     انتخاب بعنوان چهره ماندگار ورزش استان فارس (1389)
 •     چهره نمونه ورزش كشور در سال 87 و دریافت جایزه از دست ریاست كمیته ملی المپیك ( وزارت علوم -سازمان تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش) (1387)