رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان

رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خاقانی، كوچه هوانس شیراز

  • 1401/05/05
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : چایخانه , مهمانسرا و رستوران

آدرس : ایران، استان اصفهان، اصفهان، خاقانی، كوچه هوانس شیراز-03136293788

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خاقانی، كوچه هوانس شیراز

رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان-NQHS2wKKFY

رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان-RmdtJPpexW

رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان-lzVeMRVmsP

رستوران ترنج (خانه تاریخی هوانس) اصفهان-MXzIVpZCjF