رستوران هانی اصفهان

رستوران هانی اصفهان

ایران، استان اصفهان‌، اصفهان، خیابان حكیم نظامی، حد فاصل چهار راه خاقانی و چهار راه حكیم نظامی

  • 1401/05/05
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : مكانهای تفریحی جهان

آدرس : ایران، استان اصفهان‌، اصفهان، خیابان حكیم نظامی، حد فاصل چهار راه خاقانی و چهار راه حكیم نظامی-03136271227

تلفن : 66059000-021

ایران، استان اصفهان‌، اصفهان، خیابان حكیم نظامی، حد فاصل چهار راه خاقانی و چهار راه حكیم نظامی

رستوران هانی اصفهان-cugoZH7DeC