ریپورتاژ آگهی
مركز نبشی

مركز نبشی

نبشی مركزی منعطف و پویا برای پرداختن به هنرهای دیداری در متن شهر است كه با انتشار مجموعه كتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها، كارگاه‌ها، نشست‌ها و رویدادهای بینارشته‌ای، در رویكردی مشاركت‌جویانه مرزهای میان هنر، معماری و دیزاین را می‌آمیزد تا كرانه‌ی دید شهر را گسترش دهد.
  • 1401/01/08
  • استان : تهران
  • شهر : تهران
  • دسته : فرهنگسراهای ایران
آدرس : تهران، خیابان كریم‌خان، خیابان ویلا، كوچه خسرو، پلاك ۵۱، مركز نبشی
تلفن : 66059000-021

نبشی مركزی منعطف و پویا برای پرداختن به هنرهای دیداری در متن شهر است كه با انتشار مجموعه كتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها، كارگاه‌ها، نشست‌ها و رویدادهای بینارشته‌ای، در رویكردی مشاركت‌جویانه مرزهای میان هنر، معماری و دیزاین را می‌آمیزد تا كرانه‌ی دید شهر را گسترش دهد.

مركز نبشی-eoAcpnOQCb

پستو كنجی است در فضای همكف ساختمان نبشی كه در آن مجموعه‌ا‌ی از كتاب‌ها و آثار هنری در نسخه‌های محدود – كه هنرمندان، گالری‌ها و دیگر موسسات و نهادهای فرهنگی و هنری ایران تولید و منتشر كرده‌اند – ارائه می‌شود كه عمدتا در كنار هم در دسترس نیستند. پستو جایی برای خواندن و دیدن است.

پلكان فضایی در ورودی ساختمان نبشی است كه پله‌های معلق آن در برابر نورگیری بزرگ دو طبقه‌ی فوقانی را به هم وصل می‌كند. پلكان جایی برای رودررو شدن و دیدن است.

پناهگاه زیرزمینی در حیاط ورودی نبشی است كه در روزهای جنگ مكانی شاید امن‌تر برای ساكنان و همسایگان آن بوده است. پناهگاه جایی برای سكوت و دیدن است.

مركز نبشی-akNd4bDtAF
آدرس :تهران، خیابان كریم‌خان، خیابان ویلا، كوچه خسرو، پلاك ۵۱، مركز نبشی

مركز نبشی-249W3WFCA7

مركز نبشی-4HDw2qpTs7

مركز نبشی-vIFlpNHnSb