ریپورتاژ آگهی
تیمچه صرافیان

تیمچه صرافیان

این بنای تاریخی نزدیك یك هزار و هشتاد مترمربع مساحت دارد و اعیانی دواشكوبه (طبقه) آن یك هزارو پنجاه مترمربع است
  • 1400/11/10
  • استان : فارس
  • شهر : آباده
  • دسته : مناطق توریستی ایران
آدرس : این تیمچه دربازاركهنه قراردارد دربافت قدیم شهرآباده
تلفن : 66059000-021

این تیمچه دربازاركهنه قراردارد كه درگذشته در مالكیت حاج ملاعبدالله واعظ بوده است. وی ضمن اداره كردن منبر و محراب مسجد به امر تجارت اشتغال داشته و تیمچه به‌وسیلۀ خود او برای انجام امور بازرگانی نزدیك به ۱۲۰سال پیش به دست استاد «رضا یزدی» در بافت قدیم شهرآباده ساخته شده است.

این بنای تاریخی نزدیك یك هزار و هشتاد مترمربع مساحت دارد و اعیانی دواشكوبه (طبقه) آن یك هزارو پنجاه مترمربع است. ورودی تیمچه درضلع شرقی واقع شده و درب آن به گونه زیبایی منبت كاری و سر در ورودی با اشكال شیر و گل و بوته گچكاری شده است. این بنای آجری دارای حیاتی مستطیل شكل در میانه آن است. پیرامون آن در دو طبقه اتاق وحجره‌ها واقع شده‌اند. تاق ورودی آن دردو سو (دوطرف) دارای مقرنس‌های زیبای گچی است كه از ۳۶ حجره ساخته شده است.درزمان گذشته، حجره‌های پایینی مغازه و حجره‌های اشكوب بالا برای مهمانان بوده است. مصالح موجود درآن گچ، خاك، سنگ و چوب است. دوكوبه روی آن قرارداشته كه كوبه سمت چپ ویژه مردها و كوبه سمت راست ویژه زنها بوده است. در میان حیات این ساختمان ترازویی بزرگ وجود داشته كه اجناس تجاری به وسیله آن وزن می‌شده است. آب این ساختمان ازچاه تامین می‌شده است، از درب ورودی كه وارد می‌شویم دو حجره در چپ و راست وجود دارد كه جایگاه كسب بوده وروی سراین دوحجره دواتاق برای آسایش و استراحت بوده است. حوض سنگی بسیارزیبایی هم به اندازه ۳ در۴ متردرمیانه حیات واقع است. درب حجره‌ها همه به صورت كشویی به سمت بالا وپایین بازوبسته می شود وسقف آن ها به وسیله چوب های حاشیه دار زیبایی به اندازه ۲۰در۳۰سانتی متر پوشیده شده است وكف آن ها باخشت های آجری مربع شكل فرش شده است.
این بنا اكنون پایان عملیات بهسازی را پشت سر می‌گذارد و درب آن به زودی بر روی گردشگران بازمی‌شود.
به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان فارس، تاكنون بیش از ۳۵۰ میلیون تومان ودر دو مرحله از محل اعتبارات سال ۸۹ برای بازسازی و احیای كامل آن صورت گرفته است و بنا است پس از كار بهسازی این جایگاه، به عنوان بازارچه صنایع دستی افتتاح شود.
گفتنی است این بنای تاریخی در ۱۳مهر ۱۳۶۷ به شماره ۱۹۳۲در فهرست آثارملی ایران ثبت شده است.

 

تیمچه صرافیان-GbzneR67B7

تیمچه صرافیان-mbuvBh1NnY

تیمچه صرافیان-HDV6tKGgzP

تیمچه صرافیان-JbY9B4P4Aa

تیمچه صرافیان-O8RQH6xIv2

تیمچه صرافیان-bEwCWBpMUn

تیمچه صرافیان-Z1ngdEJaBJ

تیمچه صرافیان-nJsZycQQys