ریپورتاژ آگهی
محوطه باستانی و ییلاق تول

محوطه باستانی و ییلاق تول

پس از آق اولر و در امتداد جاده خاكی به چادرهای عشایر كوچ رو می رسیم كه به زبان تركی به آن (پری) می گویند.از
  • 1400/11/10
  • استان : گيلان
  • شهر : تالش
  • دسته : روستاهای ایران
آدرس : گیلان -تالش- روستای آق اولر
تلفن : 66059000-021

پس از آق اولر و در امتداد جاده خاكی به چادرهای عشایر كوچ رو می رسیم كه به زبان تركی به آن
(پری) می گویند.از یال كوه پایین می آییم ، دره ای پهن و پر سنگلاخ پیش رو باز می شود.از آق اولر تا
این محل ، خانه های نوسازوزمین های كشاورزی به خصوص لوبیا كاری دیده می شود. بعداز چادر عشایر ییلاقات تول شروع می شود.راهی طولانی با جاه ای خاكی و بد .توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی
كاوش های باستانشناسی بسیار مهم در تول انجام گرفته كه نتایج آن درگزارشهای استاد محمد ضاخلعتبری
در چند جلد منتشر شده است.ییلاقات تول نسبت به سایرروستاههای مسیر از امكانات كمتری برخوردار است.

 

محوطه باستانی و ییلاق تول-dAu87bBjkG

محوطه باستانی و ییلاق تول-M867UJrrRb