ریپورتاژ آگهی
پل تاریخی مارنان

پل تاریخی مارنان

پل تاریخی مارنان واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شكل امروزی این پل با نمای
  • 1400/12/22
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : پل های تاریخی ایران
آدرس : اصفهان – خیابان مطهری بین پل فلزی و پل وحید
تلفن : 66059000-021

پل تاریخی مارنان واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شكل امروزی این پل با نمای ساختمانی عصر صفوی تغییر اساسی نكرده است ولی تعمیرات مكرری را سر گذارنده است.این پل در اصل ماربین نام داشته كه اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایی است و در طی ۱۵ قرن تاریخ اسلامی ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربی‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است.چهارفرسنگ به شهر اصفهان مانده رودخانه زاینده رود به شكل مارپیچی راست خم گشته وارد شهر می ‏گردد و و گفته‏ اند كه به همین جهت قریه مارنان را مارنان یا ماریانان گفته ‏اند و در همین محل پل مارنان را ساخته و جلفا را بقریه مارنان اتصال می ‏دهد پل مزبور اكنون دارای هفده دهانه است ولی در پیش بیش از هفده دهانه داشته است كه حالا بسته شده است. این پل را پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان كرده ‏اند كه در زمان شاه سلیمان صفوی یكی از ثروتمندان ارامنه آن را ساخت و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتی هم به همان نام سرفراز مشهور بود.

 

پل تاریخی مارنان-dTGBD2Dm6L
در هر حال متمول مزبور تعمیری كرده است چه این پل قبل از آن وجود داشته است منتهی هر چه عبور و مرور به نسبت جمعیت زیادتر می ‏شده پل فرسوده می ‏گردیده است و احتیاج به تعمیر و تجدید بناء حاصل می ‏گردیده است ثبت تاریخی این پل در گردش اداری است.پل تاریخی و قدیمی مارنان اصفهان در گذشته بیش از هفده دهانه داشته است.

 

پل تاریخی مارنان-jESjZ7PU0G

نظرات متعددی در رابطه با وجه تسمیه های پل مارنان اصفهان بیان شده كه به شرح ذیل می باشند:

عده ای نام پل تاریخی مارنان اصفهان را برگرفته از مهربین اوستایی می دانند. مهربین نام كوهی بود كه در زمان زردتشت به عنوان معبدگاه مورد استفاده قرار می گرفت.
عده ای دیگر با توجه به پیچ و خم رودخانه زاینده رود كه از سمت غرب به صورت مارپیچی و بسان مار وارد شهر اصفهان گشته، این پل را كه در قسمت مارپیچی رودخانه ساخته شده مارنان می دانند. هم چنین اشاره به وجود قریه مارنان در نزدیكی این محل نیز هست. این پل، قریه مارنان را به محله جلفا متصل می كند.
بنا به نظر عده ای دیگر نام پل مارنان اصفهان را به سرفراز می شناسند كه بدین جهت است كه یكی از ثروتمندان ارامنه به نام سرفراز در دوران حكومت شاه سلیمان صفوی این پل را ساخته است. اگرچه پل مارنان در دوران ما قبل از صفویان ایجاد گشته امّا به خاطر عبور و مرور زیادی كه بر رویش صورت گرفته فرسوده شده بود و چون احتیاج به مرمت داشته هزینه اش توسط سرفراز ارمنی پرداخت گشته است.

 

پل تاریخی مارنان-zvcTtWVXQ0

پل های شهر اصفهان بنا به اینكه دركدام قسمت از نقطه شهر ضروری تر بوده اند، زودتر شكل گرفته اند. پل مارنان اصفهان، شهرستان، الله وردیخان و خواجو از جمله پل هایی بودند كه احتیاج به ساخت آن ها در مرحله اول احساس شد. در اثر ترافیك بالا و عبور و مرور زیاد این پل ها فرسوده گشته اند و مرمت و تعمیر در آن ها صورت گرفته شده است.

نحوه دسترسی

آدرس : اصفهان – خیابان مطهری بین پل فلزی و پل وحید

 

پل تاریخی مارنان-A2VUYAwhKm

پل تاریخی مارنان-g3SucVmC0W