ریپورتاژ آگهی
پارك شهدا خلیج فارس

پارك شهدا خلیج فارس

این پارك زیبا یكی از پاركهای بندر كنگ می باشد كه در آن امكانات تفریجی ورزشی برای تمام سنین وجود دارد . قلعه پرتغالیهای بندر كنگ نیز در این پارك قرار دارد .
  • 1400/11/09
  • استان : هرمزگان
  • شهر : بندر كنگ
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : بندر كنگ
تلفن : 66059000-021

پارك شهدا خلیج فارس-pUGOxuRLcH

این پارك زیبا یكی از پاركهای بندر كنگ می باشد كه در آن امكانات تفریجی ورزشی برای تمام سنین وجود دارد . قلعه پرتغالیهای بندر كنگ نیز در این پارك قرار دارد .

پارك شهدا خلیج فارس-XfXlCr7WEd

پارك شهدا خلیج فارس-euniXgvvU5