ریپورتاژ آگهی
باشگاه پینت بال جوان اصفهان

باشگاه پینت بال جوان اصفهان

بزرگترین باشگاه پینت بال در استان اصفهـــان محیطی زیبـــا و طبیعی در حاشیه زاینــده رود
  • 1400/12/02
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : استان اصفهان, اصفهان-خیابان مشتاق سوم ، بعد از پل شهرستان ، باغ تفریحی جوان ، باشگاه پینت بال جوان
تلفن : 66059000-021

بزرگترین باشگاه پینت بال در استان اصفهـــان
– محیطی زیبـــا و طبیعی در حاشیه زاینــده رود
– امكانات كامل و به روز طبق تأیید رئیس انجمن پینت بال در ایران
– استفاده همــــــزمان از موانع استاندارد و طبیعی
– ساعات كاری ۸ الی ۲۴
– برای یك بازی دوستانه در پبنتبال جوان حداقل ۸ و حداكثر۲۶ نفر می باشد.
– امكان برگزاری همایش و مسابقات با بهره گیــــری از محیط باغ جـــوان
– پاركینگ اختصاصی

باشگاه پینت بال جوان اصفهان-a5bHyZgOCJ

باشگاه پینت بال جوان اصفهان-Yyn3Pq0XsR

باشگاه پینت بال جوان اصفهان-vr5S2SpPKl