ریپورتاژ آگهی
پارك وحش صفه

پارك وحش صفه

پارك وحش با ۵۰ هزار متر مربع وسعت و دویست میلیون تومان اعتبار، با هدف افزایش اطلاعات جوانان و نوجوانان و ویژه حیوانات گوشت خوارو حیوانات علفخوار ایجاد شده است.
  • 1400/12/02
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : پارك های ایران
آدرس : استان اصفهان, اصفهان-جنوب غربی شهر اصفهان - جنوب تقاطع بزرگراه اقارب پرست و شهدای صفه - پارك كوهستانی صفه
تلفن : 66059000-021

پارك وحش با ۵۰ هزار متر مربع وسعت و دویست میلیون تومان اعتبار، با هدف افزایش اطلاعات جوانان و نوجوانان و ویژه حیوانات گوشت خوارو حیوانات علفخوار ایجاد شده است.پارك وحش صفه-haHxR41IDB

پارك وحش صفه-eftJsshxAP

پارك وحش صفه-qpmOe0n3Lj

پارك وحش صفه-GX3eorjegS

پارك وحش صفه-dAwslepfxf

پارك وحش صفه-OaMz3f4fu9

پارك وحش صفه-IgtZ1YEHf8