ریپورتاژ آگهی
دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان

دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان

مصنوعی زیتون، یك دریاچه زیبا، روبروی پارك كوهستان بهارستان اصفهان می باشد ، كه برای گردش و استراحت اهالی شهر و گردشگران ساخته شده است .
  • 1400/12/01
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : استان اصفهان, بهارستان-مصنوعی زیتون، یك دریاچه زیبا، روبروی پارك كوهستان بهارستان اصفهان می باشد ، كه برای گردش و استراحت اهالی شهر و گردشگران ساخته شده است .
تلفن : 66059000-021

مصنوعی زیتون، یك دریاچه زیبا، روبروی پارك كوهستان بهارستان اصفهان می باشد ، كه برای گردش و استراحت اهالی شهر و گردشگران ساخته شده است .

دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان-LpmIkhffdQ

دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان-HZITUBrN2e

دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان-UvMIJFOvRj

دریاچه مصنوعی زیتون بهارستان-yvJfcxyCiC