ریپورتاژ آگهی
روستای  یوسف آباد

روستای یوسف آباد

این روستا با قدمتی بسیار كمتر نسبت به روستاهای همجوار در حدود ۲۰ كیلومتری شهرستان جهرم كنار جاده جهرم – شیراز قرار گرفته است. خانوارهای این روستا بر اثر اسكان خانوارهایی از طایفه باصری تیره كلمبه ای تشكیل شده است
  • 1400/11/30
  • استان : فارس
  • شهر : جهرم
  • دسته : روستاهای ایران
آدرس : همجوار در حدود ۲۰ كیلومتری شهرستان جهرم كنار جاده جهرم – شیراز قرار گرفته است.
تلفن : 66059000-021

این روستا با قدمتی بسیار كمتر نسبت به روستاهای همجوار در حدود ۲۰ كیلومتری شهرستان جهرم كنار جاده جهرم – شیراز قرار گرفته است. خانوارهای این روستا بر اثر اسكان خانوارهایی از طایفه باصری تیره كلمبه ای تشكیل شده است كه بنا به روایات نقل شده از ریش سفیدان این روستا اولین فردی از روستا كه اسكان شد وقسمت زیادی از زمین های افراد روستا هم از این فرد خریداری شده است اكبر یوسفی فرزند شهباز می باشد. شغل اكثر افراد دامپروری می باشد كه فقط تعداد كمی از افراد دارای زمین می باشند كه این هم بنظر خودم به خاطر قدمت كم این روستا است.افراد تحصیل كرده روستا در حال افزایش است كه از فرزندان این روستا به مدارج علمی بالایی رسیده اند.

روستای یوسف آباد-PGbcChRUU9