ریپورتاژ آگهی
پارك شرقی كرمانشاه

پارك شرقی كرمانشاه

این پارك در قسمت شرقی آثار تاریخی و كوه طاق بستان قرار داره در گذشته باغ پسته بوده است كه متاسفانه تعداد كمی از ان ها به جا مونده است زیبایی این پارك دریاچه ی مصنوعی و جاده ی كوهستانی آن است
  • 1400/11/29
  • استان : کرمانشاه
  • شهر : کرمانشاه
  • دسته : پارك های ایران
آدرس : كرمانشاه – كرمانشاه كرمانشاه جاده قدیم تهران
تلفن : 66059000-021

این پارك در قسمت شرقی آثار تاریخی و كوه طاق بستان قرار داره در گذشته باغ پسته بوده است كه متاسفانه تعداد كمی از ان ها به جا مونده است زیبایی این پارك دریاچه ی مصنوعی و جاده ی كوهستانی آن است

آدرس :كرمانشاه – كرمانشاه كرمانشاه جاده قدیم تهران

پارك شرقی كرمانشاه-hAgxfXht0s

پارك شرقی كرمانشاه-yiWx8Wxjax

پارك شرقی كرمانشاه-9DILL0iBKG

پارك شرقی كرمانشاه-s3c7e2yjaa

پارك شرقی كرمانشاه-0RTAdjBPGC

پارك شرقی كرمانشاه-HJtpmwW3UY

پارك شرقی كرمانشاه-hgFsHUJcmG

پارك شرقی كرمانشاه-37f8NxfN8Y

پارك شرقی كرمانشاه-Nqfl3VoGtA

پارك شرقی كرمانشاه-nfzDfvGqFO

پارك شرقی كرمانشاه-BStCOBsir3

پارك شرقی كرمانشاه-3qR3ofDY6U

پارك شرقی كرمانشاه-Fgr28FFjQz

پارك شرقی كرمانشاه-jWiUDC7smW

پارك شرقی كرمانشاه-jArDCcGe9y

پارك شرقی كرمانشاه-tcWTcodkwe