ریپورتاژ آگهی
امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد

امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد

ساختمان بقعه كه به صورت چلیپا ساخته شده متعلّق به اواخر دوره ی صفویه است كه دوره ی قاجاریه مرمّت شده و از خارج به شكل مربع به ابعاد هر ضلع ۱۱ متر است و درِ آن از جانب شمال باز می شود
  • 1400/11/21
  • استان : خراسان رضوي
  • شهر : مشهد
  • دسته : امامزاده های ایران
آدرس : استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مركزی ـ شهر مشهد ـ دهستان كنوبست ـ روستای برزش آباد.
تلفن : 66059000-021

آستان امامزاده سیدعبدالله صالح (علیه السلام) در شهرستان مشهد، بخش مركزی، شهر مشهد، كوی طلاب، دهستان كنوبست، روستای برزش آباد واقع شده است.
ساختمان بقعه كه به صورت چلیپا ساخته شده متعلّق به اواخر دوره ی صفویه است كه دوره ی قاجاریه مرمّت شده و از خارج به شكل مربع به ابعاد هر ضلع ۱۱ متر است و درِ آن از جانب شمال باز می شود و شامل ایوانی به ابعاد ۲×۴ و ارتفاع سه متر می باشد. اتاق مرقد دارای چهار صفّه كوتاه است و به جهت قطر زیادی كه در پایه ها پدید آمده، انبار كوچكی احداث شده و گنبد عرقچینی بنا بر همین پایه های محكم استوار مانده است. گنبد به قطر ۳ و ارتفاع حدود ۳ متر است و با رنگ سبز نقاشی شده است. ضریح امامزاده به ابعاد ۱×۲ متر و زمین زیارتگاه حدود یك هكتار است كه قبور زیادی در آن به چشم می خورد.

آدرس :استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ 

آستان امامزاده سیدعبدالله صالح (علیه السلام) در شهرستان مشهد، بخش مركزی، شهر مشهد، كوی طلاب، دهستان كنوبست، روستای برزش آباد واقع شده است.
ساختمان بقعه كه به صورت چلیپا ساخته شده متعلّق به اواخر دوره ی صفویه است كه دوره ی قاجاریه مرمّت شده و از خارج به شكل مربع به ابعاد هر ضلع ۱۱ متر است و درِ آن از جانب شمال باز می شود و شامل ایوانی به ابعاد ۲×۴ و ارتفاع سه متر می باشد. اتاق مرقد دارای چهار صفّه كوتاه است و به جهت قطر زیادی كه در پایه ها پدید آمده، انبار كوچكی احداث شده و گنبد عرقچینی بنا بر همین پایه های محكم استوار مانده است. گنبد به قطر ۳ و ارتفاع حدود ۳ متر است و با رنگ سبز نقاشی شده است. ضریح امامزاده به ابعاد ۱×۲ متر و زمین زیارتگاه حدود یك هكتار است كه قبور زیادی در آن به چشم می خورد.

آدرس :استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مركزی ـ شهر مشهد ـ دهستان كنوبست ـ روستای برزش آباد.

 

 

امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد-I4TIDaC7ps

امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد-PAldjbzLzM

امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد-WdU5HIXcob

امامزاده سیدعبدالله صالح (ع) ـ برزش آباد-CxA84xOGt4