ریپورتاژ آگهی
مسجد قطبیه

مسجد قطبیه

در خیابان طالقانی امروز مسجدی قرار دارد كه با توجه به كتیبه ی سردر آن در زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوی ساخته شده است. این كتیبه
  • 1400/11/19
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : مساجد تاریخی ایران
آدرس : اصفهان- خیابان طالقانی- نرسیده به چهارراه شهید حجاریان
تلفن : 66059000-021

در خیابان طالقانی امروز مسجدی قرار دارد كه با توجه به كتیبه ی سردر آن در زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوی ساخته شده است. این كتیبه در حال حاضر در كاخ چهلستون نگهداری می شود و به همراه سردر، در مجاورت یكی از دیوارهای این كاخ نصب شده است.

توضیح اینكه در حدود ۵۰ سال پیش كه خیابان طالقانی امروز كه در آن زمان خیابان خوش و بعد از آن خیابان شاه نامیده می شد تعریض می شد این سردر در معرض نابودی قرار گرفت بنابراین سردر عیناً به كاخ چهلستون منتقل شد و امروز بازدید كنندگان كاخ چهلستون، این سردر زیبا و كتیبه آن را نیز مشاهده می كنند.

به هر حال كتیبه سردر كه به خط ثلث با كاشی سفید معرق بر زمینه لاجوردی با خط ابوسعید امامی نوشته شده، تاریخ ۹۰۵ هجری قمری را بر خود دارد. به موجب مفاد این كتیبه و تحقیقات پژوهشگران، بانی و سازنده این مسجد قطب الدین علی باب الدشتی بوده است.

مسجد قطبیه صحن كوچكی دارد و به دلیل تعریض خیابان از در ورودی مسجد مستقیماً به شبستان گنبد دار وارد می شویم. این شبستان دارای ۴ صفه است كه قبری در صفه شمالی قرار دارد.

اگر چه كتیبه ای كه بر سنگ سیاه قبر نوشته شده صاحب قبر را شخص دیگری می داند، اما مردم اصفهان آن را متعلق به قطب الدین باب الدشتی می دانند و زیارت می كنند. در صحن مسجد سنگابی قرار دارد كه اشعاری به خط نستعلیق برجسته بر آن نوشته شده است.

مفاد این اشعار حاكی از این است كه این سنگاب در سال ۱۳۰۷ هجری قمری به هنگام سلطنت ناصر الدین شاه قاجار نصب شده است.

با آنكه این مسجد تغییرات بسیاری كرده و كاشی های آن لطمات فراوان دیده اند اما هنوز هم بسیار زیبا هستند چرا كه به قول یكی از پژوهشگران خارجی «… این كاشیها دارای ویژگی هـای عصری هستند كه زیباترین كتاب های دارای تذهیب و حواشی ایران در آن به وجود آمده است …»

 

مسجد قطبیه-NWrr1L9fVV

مسجد قطبیه-bUZExBr02T

مسجد قطبیه-mh33raMx53