ریپورتاژ آگهی
هتل ایران اصفهان

هتل ایران اصفهان

هتل ایران در مركز شهر در خیابان چهارباغ عباسی یكی از قدیمی ترین خیابان های اصفهان در سال ۱۳۴۸ افتتاح گردیده است. هتل در نزدیكی و مجاورت با آثار باستانی اصفهان قرار گرفته است. هتل فاقد پاركینگ است ولی در فاصله ۱۰۰ متری از هتل، پاركینگ طبقاتی شهرداری اصفهان قرار دارد.
  • 1400/11/18
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : هتل ها
آدرس : استان اصفهان, اصفهان-خیابان چهار باغ عباسی ،اول كوچه سینما سپاهان

هتل ایران در مركز شهر در خیابان چهارباغ عباسی یكی از قدیمی ترین خیابان های اصفهان در سال ۱۳۴۸ افتتاح گردیده است. هتل در نزدیكی و مجاورت با آثار باستانی اصفهان قرار گرفته است. هتل فاقد پاركینگ است ولی در فاصله ۱۰۰ متری از هتل، پاركینگ طبقاتی شهرداری اصفهان قرار دارد.

نوع : هتل یك ستاره گرید T

آدرس : اصفهان ،خیابان چهار باغ عباسی ،اول كوچه سینما سپاهان

هتل ایران اصفهان-iNAP2j07Wm

هتل ایران اصفهان-ZPH5yRmkh8

هتل ایران اصفهان-qkE4cN8OiK

هتل ایران اصفهان-9FfAK9pSRV

هتل ایران اصفهان-16g5oiSj5b

هتل ایران اصفهان-IipgJQdps8

هتل ایران اصفهان-6UaT28QTYT

هتل ایران اصفهان-fTLdfjTnFR