ریپورتاژ آگهی
تپه صایین قلعه ابهر

تپه صایین قلعه ابهر

گمانه های موجود حاكی از این است كه وسعت این تپه تاریخی بیش تر از تپه امروزی بوده است.
  • 1400/11/13
  • استان : زنجان
  • شهر : سلطانیه
  • دسته : محوطه های باستانی
آدرس : تپه تاریخی صایین قلعه، به هزاره اول پیش از میلاد تعلق دارد با وسعت ۴۰×۶۰ و ارتفاع ۴ متر، در داخل محوطه امام ‌زاده یحیی (ع) قرار گرفته است.
تلفن : 66059000-021

تپه تاریخی صایین قلعه، به هزاره اول پیش از میلاد تعلق دارد با وسعت ۴۰×۶۰ و ارتفاع ۴ متر، در داخل محوطه امام ‌زاده یحیی (ع) قرار گرفته است. گمانه های موجود حاكی از این است كه وسعت این تپه تاریخی بیش تر از تپه امروزی بوده است. قبرهای موجود در محوطه از زیست انسان ها در این تپه و در سه دوره مشخص در این تپه حكایت دارد. آثار كشف شده از این تپه بر استقرار انسان ها در هزاره اول قبل از میلاد، قرن هشتم هجری قمری و آثار مربوط به دوره های جدید تر اسلامی گواهی می دهند.

 

 

تپه صایین قلعه ابهر-33n7wrUtXr

تپه صایین قلعه ابهر-wIeQ8SfTWg