ریپورتاژ آگهی
مسجد مرندیز

مسجد مرندیز

این بنا با وسعت تقریبی ۶۰۰ متر مربع در ۳۷ كیلومتری شمال خاوری بجستان قرار دارد. معماری آن شامل صحن، ایوان، قبله و شبستان گنبد دار بوده و از نوع بناهای یك ایوانی است
  • 1400/11/12
  • استان : خراسان رضوي
  • شهر : بجستان
  • دسته : مساجد تاریخی ایران
آدرس : در ۳۷ كیلومتری شمال خاوری بجستان
تلفن : 66059000-021

این بنا با وسعت تقریبی ۶۰۰ متر مربع در ۳۷ كیلومتری شمال خاوری بجستان قرار دارد. معماری آن شامل صحن، ایوان، قبله و شبستان گنبد دار بوده و از نوع بناهای یك ایوانی است. ایوان مقصوره بنا دارای پوشششی است كه با ایجاد تاق و تویزه در آن شكل گرفته‌است. در بخش انتهایی این قسمت رسمی بندی‌های زیبا بر روی گچ ایجاد شده‌است . قسمتی از تزیینات این پوشش نیز به نقاشی “ل اخرایی و ردیفی از قطار بندی‌های گچی اختصاص یافته‌است . مسجد جامع مدندیز به سبب وجود بخشی از تزیینات و نمای بیرونی اطراف و صحن و ایوان از نظر نقشه و نوع عناصر تزیینی با مسجد تاریخی خواف، مسجد رشتخوار و گگنبد مقبره قطب الدین حیدر مشابه‌است. این بنا متعلق به قرن یازدهم هجری است.

مسجد مرندیز-sJMmI6xBdB