ریپورتاژ آگهی
منطقه شكارممنوع جیك و زیدر

منطقه شكارممنوع جیك و زیدر

منطقه جیك و زیدر به استناد بند “و” ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تاریخ ۱۵/۸/۹۰ و شماره روزنامه رسمی ۱۹۵۳۸ مورخ ۱۶/۱/۹۱ به مدت ۵ سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است.
  • 1400/11/12
  • استان : خراسان جنوبي
  • شهر : سربيشه
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : شمالاً: از روستای هشتوگان شروع و در جهت شمال شرقی در مسیر روستاهای حسین آباد، جیك و گلنام، نصرآباد و در ادامه تا دو راهی فریدون
تلفن : 66059000-021

منطقه جیك و زیدر به استناد بند “و” ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تاریخ ۱۵/۸/۹۰ و شماره روزنامه رسمی ۱۹۵۳۸ مورخ ۱۶/۱/۹۱ به مدت ۵ سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است. مساحت منطقه ۴۲۰۰۰ هكتار و بین ً۰۰ ۲۵ ۵۹ طول غربی تا ً۰۰ ۴۳ ۵۹ طول شرقی و ۰۰ ۰۰ ۳۲ عرض جنوبی تا ۰۰ ۲۰ ۳۲ عرض شمالی واقع گردیده است.

حدود اربعه
شمالاً: از روستای هشتوگان شروع و در جهت شمال شرقی در مسیر روستاهای حسین آباد، جیك و گلنام، نصرآباد و در ادامه تا دو راهی فریدون.
شرقاً: از دو راهی رودخانه فریدون در جهت جنوب به سمت روستاهای فریدون، كندر، كوشه، حاجی آباد، سنجی، تقاطع جاده دهك و در ادامه در مسیر روستاهای ملك آباد، خونیك تا خسروآباد.
جنوباً: از خسرو آباد در مسیر جاده روستایی به سمت غرب و روستاهای یزدان چاه تا روستای گزیدری پایین.
غرباً: از روستای گزیدری پایین در جهت شمال و در مسیر روستاهای حسین آباد كرق سنگ، دهك، سنگان، اسلام آباد، منصورآباد، مسعودی، هوریشی تا هشتوگان.

پوشش گیاهی

با توجه به اقلیم گرم و خشك منطقه، پوشش گیاهی نیمه بیابانی و كوهپایه ای در منطقه دیده می شود، گیاهان این منطقه عبارتند از درمنه دشتی،درمنه كوهی، سبد، پیچك بیابانی ،گون، گز ، بادامشك، بادام خاردار ، بنه ، مخلصه، بومادران، كاروانكش ، كلاه میرحسن ، كلاه میر حسن، هزار خار… می باشد. درصد پوشش گیاهی به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده می شود. همچنین گیاهان دارویی، طبی و معطر در منطقه به چشم می خورد.

حیات وحش

جیگ و زیدر از تنوع زیستی مطلوبی برخودار می باشد. گونه های جانوری متنوع در منطقه زیست می كنند، زیرا ارتفاعات، ورزش باد و اشكال زمین شناختی بر میزان پراكنش و زیستگاههای گونه تاثیر گذاشته است.
از جمله پستانداران می توان گرگ، شغال، روباه، روباه شنی، قوچ وحشی ، خرگوش، خارپشت ایرانی، موش بزرگ، موش خانگی، خفاش بال سفید، كفتار، تشی را نام برد.
از پرندگان می توان به پرندگان شكاری، عقاب طلایی، جغد كوچك، هوبره، گنجشك خانگی، سهره معمولی،دم جنبانك، باقرقره شكم سفید، یاكریم، كبوتر چاهی، قمری معمولی، شاه بوف، چكاوك كاكلی، چكاوك سردم سیاه، كبك، تیهو، كركس، كوكر شكم سیاه، سارگپه پا بلند، قرقی، شاهین، زاغ بور، گنجشك خاكی، سبز قبا اشاره نمود.
از گونه خزندگان می توان بزمچه بیابانی ، انواع مارمولك(سوسمار دونده ایرانی ، سوسمار دم دراز ایرانی ، انواع آگاما(آگامای سرزرد ، آگامای صخره ای سیاه ، آگامای دم تیغی ایرانی، انواع مار(پلنكی، مار شتری، مارجعفری، تیرمار بیابانی، ماركبری، مارزنگی، قیطانی، ماردشتی،مار خالدار را نام برد.

وسعت این منطقه در حدود ۳۵۰۰۰ هكتار است.

منطقه شكارممنوع جیك و زیدر-TwVmrmUlWQ

منطقه شكارممنوع جیك و زیدر-wQ4PurDlQ9

منطقه شكارممنوع جیك و زیدر-dhodJh4394