ریپورتاژ آگهی
باغ تالار ستاره ساحل خرو

باغ تالار ستاره ساحل خرو

باغ تالار ستاره ساحل (تالار پذیرایی) در خراسان رضوی، شهرستان زبرخان و خیابان ساحل برج واقع شده است.
  • 1401/08/26
  • استان : خراسان رضوي
  • شهر : مشهد
  • دسته : باغ های ایران
آدرس : استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی، مشهد - نیشابور، نیشابور - مشهد، ساحل برج
تلفن : 66059000-021

باغ تالار ستاره ساحل (تالار پذیرایی) در خراسان رضوی، شهرستان زبرخان و خیابان ساحل برج واقع شده است.

باغ تالار ستاره ساحل خرو-6EV1loumGA

باغ تالار ستاره ساحل خرو-ckSYCXfTjz

باغ تالار ستاره ساحل خرو-0DRgKVxCe7

باغ تالار ستاره ساحل خرو-V475CyJoGP

باغ تالار ستاره ساحل خرو-PAaEDXRw2j