ریپورتاژ آگهی
روستای سرودار جاده چالوس

روستای سرودار جاده چالوس

سرودار روستایی از توابع بخش آسارا شهرستان كرج است. ساكنین بومی سرودار به زبان تاتی صحبت می‌كنند.
  • 1401/08/10
  • استان : تهران
  • شهر : تهران
  • دسته : روستاهای ایران
آدرس : كرج
تلفن : 66059000-021
طبیعت پاییزی روستای سرودار در جاده چالوس

سرودار روستایی از توابع بخش آسارا شهرستان كرج است. ساكنین بومی سرودار به زبان تاتی صحبت می‌كنند.

روستای سرودار جاده چالوس-ixVBbFD8af

روستای سرودار جاده چالوس-DcCdrgqXle

روستای سرودار جاده چالوس-RX0Jd52eLh

روستای سرودار جاده چالوس-GWPYnRiI85

روستای سرودار جاده چالوس-6TbatFGW2p

روستای سرودار جاده چالوس-NfJOkjiKcw