ریپورتاژ آگهی
پل خانم كرپی یكی از پل های تاریخی

پل خانم كرپی یكی از پل های تاریخی

پل خانم كرپی یكی از پل های تاریخی و دیدنی استان همدان است
  • 1401/07/12
  • استان : همدان
  • شهر : بهار
  • دسته : پل های تاریخی ایران
آدرس : همدان - شهرستان بهار
تلفن : 66059000-021

 پل خانم كرپی یكی از پل های تاریخی و دیدنی استان همدان است
جاذبه ها/ براساس آخرین خبرهای واصله، پل خانم كرپی یكی از پل های تاریخی و دیدنی استان همدان است.
این پل یكی از زیباترین پلهای شهرستان بهار و استان همدان بوده كه قدمت آن اواخر عهد صفویان و اوایل عهد قاجار می باشد. این پل در بخش لالجین و ورودی روستای مهاجران و بر روی رودخانه فصلی قره چای بنا گردیده و همچنین ارتباط بین روستاهای كوشك آباد، مهاجران، راه هموار، رایكان سفلی و رایكان علیا را ممكن می سازد. پل مهاجران را مردم بومی محل پل «خانم كرپی» یا « خانم كرپی سی» می نامند. دلیل این نامگذاری هم كتیبه ای سنگی است كه بالای تاج پل نصب و در آن نوشته شده كه این پل به یاد بانویی خیر ساخته شد.
پل 7 دهانه آب رو یا چشمه دارد كه دهانه های آن با قوس جناغی تزیین شده است. شانه های 2 طرف پل در محل اتصال با زمین از سنگ لاشه ساخته شده اند . امروزه نیاز است با ساخته شدن پل جدید در كنار این پل كهنسال ، رفت و آمد روی آن قطع شود و كاملا مورد محافظت قرار بگیرد. چشمه طاق وسطی پل با عرض پاطاق 5/60 متر و ارتفاع تیزه 4/50 متر تا كف رودخانه بزرگترین چشمه طاق محسوب می شود درحالیكه 2 چشمه طاق كناری آن دارای عرض پاطاق 5/40 متر و ارتفاع تیزه 4 متر هستند . چشمه طاق های دوم و ششم و همچنین اول و هفتم نیز به همین ترتیب كوچك تر می شوند .
از ویژگی های پل میتوان به آجركاری دقیق و مستحكم آن كه سبب شده این بنا پس از قریب به 70 سال همچنان پابرجا باشد ، اشاره كرد . این پل با طولی معادل 56/20 متر در قسمت آجری ، بدون در نظر گرفتن شانه های سنگی و عرضی، برابر 10/20 متر با 7 چشمه طاق جناغی شكل دوبخشی ساخته شد. با گذشت زمان و بر اثر كم آب شدن رودخانه قره چای كه پل روی آن ساخته شده ، امروزه تنها در فصول پربارش آب زیر پل جاری است.