ریپورتاژ آگهی
حمام علیخان

حمام علیخان

حمام علیخان را نیز رئیس علی خان اشكنانی در سال ۱۲۹۲ هجری قمری بنا كرد كه در سال ۱۲۹۶ هجری قمری به بهره برداری رسید و در مدت ۸۵ سال مورد استفاده قرار گرفت واز ۴۵ سال پیش تاكنون از كار افتاده است هم اكنون ایـن حـمـام بـا مـرمت هـای صـورت گـرفتـه از طـرف اداره میـراث فرهنگی به عنوان مكان زیبا و جذاب برای بازدیدكنندگان می باشد.
  • 1400/11/11
  • استان : فارس
  • شهر : اشكنان
  • دسته : عمارت های تاریخی ایران
آدرس : فارس-اشكنان-حمام علیخان
تلفن : 66059000-021

حمام علیخان را نیز رئیس علی خان اشكنانی در سال ۱۲۹۲ هجری قمری بنا كرد كه در سال ۱۲۹۶ هجری قمری به بهره برداری رسید و در مدت ۸۵ سال مورد استفاده قرار گرفت واز ۴۵ سال پیش تاكنون از كار افتاده است هم اكنون ایـن حـمـام بـا مـرمت هـای صـورت گـرفتـه از طـرف اداره میـراث فرهنگی به عنوان مكان زیبا و جذاب برای بازدیدكنندگان می باشد.

حمام‌ ‌ از نظر سبك‌ معماری‌ شباهت‌ زیادی‌ به‌ حمام‌ فین‌ كاشان‌ دارد. ستو نهای‌ این‌ حمام‌ از سنگ‌ یكپارچه‌، و تمام‌ دیوارهای‌ آن‌ نیز از سنگ‌ و ساروج‌ است‌.این‌ دیوارها در روزگار آبادانی‌ با اشعار و نقشها و تصویرهای‌ شاهنامه‌ گچ‌بـری‌ و رنـگ‌آمیـزی‌ شده‌ بوده‌ است‌ و اكنون‌ اندكی‌ از آن‌ اشعار و نقشها باقی‌ است‌. شیرها و فواره‌های‌ سنگی‌ و سقف‌ گنبدی‌ شكل‌ و پـرنقـش‌ و نگار آن‌ و شبكه آبرسانی‌ كه‌ در داخل‌ دیوارهای‌ سراسری‌ حمـام‌ بـا سـنگ‌ تعـبیه‌ شده‌ بوده‌، جالب‌ توجه‌ است‌. ایـن‌ حمـام‌ دارای‌ آبـدارخانـه‌، قسـمت‌ ورودی‌، رخـت‌كـن‌ بـا حـوض‌ و فـواره‌ای‌ سنـگـی‌ و گـرم‌خـان‌ بـا گنـبدی‌ زیبا، ستونهای‌ سنگی‌، دو حـوض‌ بـا فــواره سنگـی‌، قسمـت‌ حاكـم‌نشـین‌ و ۳ خزینه‌ است‌.

 

حمام علیخان-Nhi7D8CiVZ