محل تبلیغ شما محل تبلیغ شما
ریپورتاژ آگهی
غار اشكفت سلیمان

غار اشكفت سلیمان

غار یا اشكفت سلیمان در فاصلة ۳ كیلومتری جنوب غربی شهر ایذة كنونی، در انتهای دره‌ای واقع شده است. اشكفت سلیمان محوطه‌ای وسیع است
  • 1400/11/10
  • استان : خوزستان
  • شهر : ايذه
  • دسته : غارهای ایران
آدرس : خوزستان- 3 كیلومتری جنوب غربی شهر ایذه
تلفن : 66059000-021

غار یا اشكفت سلیمان در فاصلة ۳ كیلومتری جنوب غربی شهر ایذة كنونی، در انتهای دره‌ای واقع شده است. اشكفت سلیمان محوطه‌ای وسیع است كه در درون صخرة طبیعی كوه به صورت سرپناهی با آثار آبرفتی و یك چشمه آب شیرین گوارا (كه از درون غاری كوچك و باریك بیرون می‌آید) پدید آمده است. روبروی مجموعة اشكفت سلیمان و در منتهی‌الیه كوهی، دو نقش نیم رخ برجسته كه در درون دو چهارگوش مقعر حجاری شده‌اند، وجود دارد.
نقش اول مركب از تصویر سه شخص است كه پشت سر هم در یك ردیف ایستاده‌اند. آتشدانی فروزان در جلوی آن‌هاست كه بلندی آن تا زانوان آن‌ها می‌رسد. در لوحة دوم كه با فاصلة چند متر از لوحة اول و بر سطح سنگی دیگر حجاری شده، دو نقش وجود دارد كه یكی از آن‌ها نقش مردی و دیگری نقش زنی است. اما در شرق این دو لوحه، اشكفت بزرگ یعنی سایه‌بان خمیدة كوه وجود دارد كه در زر آن بر روی بدنة كوه یك كتیبة مستطیل شكل میخی و چند نقش حجاری شده و در زیر این كتیبه كه در نقطة مرتفعی قرار دارد، محل جلوس یا تختگاه و یا انجام مراسمی آئینی دیده می‌شود.

 

غار اشكفت سلیمان-xGUB7cf04Z