ریپورتاژ آگهی
خانه ریسمانیان یزد

خانه ریسمانیان یزد

خانه تاریخی ریسمانیان یزد،قدمتی قربیب به ۱۰۰ سال دارد .آقا سید عبدالحی (از مجتهادان معروف و ملقب به نجفی، كه از كربلا به یزد مهاجرت كرده بود) بنا كرده؛ لیكن بعدها، خانواده ریسمانیان و شخصی به نام علی اكبرریسمانیان آن را خریده اند
  • 1401/01/13
  • استان : يزد
  • شهر : يزد
  • دسته : عمارت های تاریخی ایران
آدرس : یزد خیابان قیام، محله دارالشفاء، كوچه لب خندق، كوچه ریسمانی
تلفن : 66059000-021

خانه تاریخی ریسمانیان یزد،قدمتی قربیب به ۱۰۰ سال دارد .آقا سید عبدالحی (از مجتهادان معروف و ملقب به نجفی، كه از كربلا به یزد مهاجرت كرده بود) بنا كرده؛ لیكن بعدها، خانواده ریسمانیان و شخصی به نام علی اكبرریسمانیان آن را خریده اند و مرمت شده است. این خانه تاریخی در محله دارالشفاء، خیابان قیام، كوچه لب خندق، كوچه ریسمانی قرار گرفته است .

 

خانه ریسمانیان یزد-UXGZZLAKTX

معماری بنا

حیاط میانی وسیع با فضاهایی بر گرداگرد آن انتظام كلی خانه ریسمانیان یزد را شكل داده. خانه دو ورودی دارد؛ ورودی اول با دو راه به گوشه جنوب غربی حیاط مرتبط است؛ ورودی دوم، كه در جنوب شرقی بنا قرار دارد، متشكل از سردر و راهروی است كه به حیاطی كوچك راه می برد و از آنجا به واسطه دالانی كوتاه به حیاط اصلی می رسد. در این ورودی، حیاط كوچك نقش هشتی یافته و به این ترتیب، مقدمه ورود به حیاط اصلی شده است.

انتظام فضاهای پیرامون حیاط مطابق با همان نظم و هندسه و تقارن متداول در خانه های سنتی ایرانی است. در این خانه نیز، فضای اصلی در مركز و فضاهای دیگر به ترتیب اهمیت در اطراف آن قرار گرفته؛ اما فضاهای لایه دوم بخش شمالی خانه، كه در پس فضاهای اصلی قرار دارند، از نظم و قاعده مذكور تبعیت نمی كنند. این فضاها اغلب خدماتی اند، مانند مطبخ و آبریزگاه و انبار.

خانه ریسمانیان یزد-ddEoEUZvxd

قاعده حیاط مستطیل شكل است؛ و در نتیجه، فضای خانه چهار جهت و جبهه متمایز یافته است. بنابراین نماهای حیاط دو به دو رو به یكدیگر نشسته اند و گویی با هم سخن می گویند. بدین ترتیب، فضای حیاط خانه گرم و زنده شده است. شكل هندسی كامل قاعده حیاط (یعنی اصلی ترین فضای همه طرح) نشان دهنده اهمیت و اعتبار هندسه و نظم در همه بناست. البته اشكال هندسی كامل و منظم نه تنها در حیاط خانه دیده می شود، بلكه به همه فضاها و اجزای پر اهمیت آن تسری یافته است. در این وضع، هر یك از فضاهای بنا هم جزئی از نظم و قاعده كلی بناست و هم در خود، فضایی كامل و تمام عیار است.

تقسیمات كلی دو نمای شمالی و جنوبی همانند است. دو نمای شرقی و غربی با یكدیگر متفاوت اند. البته به نظر می رسد كه جبهه شرقی حیاط تغییر كرده باشد و شكل فعلی آن مطابق طرح اصلی نباشد. در مركز این جبهه، ایوانی نشسته و یك پنج دری در پس آن قرار گرفته است. در این تركیب، ایوان خود مقدمه ای برای پنج دری است و بدان اعتبار بخشیده است. در جبهه غربی حیاط، شیوه تركیب كفش كنها با اتاقها جالب توجه است. دهانه هر كفش كن از قابی كشیده و باریك با قوسی تیزه دار تشكیل شده. این قابها چون عنصری متمایز در فاصله میان نمای اتاقها قرار گرفته اند؛ به طوری كه از یك طرف حد و مرز نمای هر اتاق را معلوم كرده و از طرف دیگر، بخشهای مختلف نما را به یكدیگر پیوسته اند.

 

خانه ریسمانیان یزد-QYdKAxeD7C

زیرزمین های خانه در دو جبهه جنوبی و شرقی حیاط واقع است. از این میان، سرداب جنوبی، كه در زیر ایوان و بادگیر آن قرار دارد، فضای شاخصی است كه می توان آن را از فضاهای اصلی خانه شمرد.

روضه خوانی صد ساله در خانه ی علی اكبر ریسمانیان یزد:
این خانه نزدیك به یك قرن است كه در همه ی فصول سال بدون استثنا، با پذیرایی چای و صبحانه به برگزاری مراسم روضه خوانی و آموزش قرآن كریم می پردازد. توزیع قلیان میان شركت كنندگان روضه نیز یكی از رسوم خاص و ویژه ی این مجلس می باشد كه همچنان از قدیم الایام تا كنون ادامه دارد.

خانه ریسمانیان یزد-8wkQGwjcOO