ریپورتاژ آگهی
كبوتر خانه طالخونچه

كبوتر خانه طالخونچه

كبوترخانه از چند قسمت شامل بدنه‌ی اصلی كه به آن برج می‌گویند و بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین استوانه‌ی مركزی در هریك از این بناهای تاریخی است،‌ تشكیل می‌شود و به‌دنبال آن، حصار و برجك به‌وجود می‌آید.
  • 1400/11/10
  • استان : اصفهان
  • شهر : طالخونچه
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : طالخونچه
تلفن : 66059000-021

كبوترخانه از چند قسمت شامل بدنه‌ی اصلی كه به آن برج می‌گویند و بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین استوانه‌ی مركزی در هریك از این بناهای تاریخی است،‌ تشكیل می‌شود و به‌دنبال آن، حصار و برجك به‌وجود می‌آید. در ادامه‌ی گنبد مركزی، چند گنبد یا نیم‌گنبد پیرامونی و یك كلاف‌كشی كوچك كه برای جلوگیری از رانش این بنا ساخته می‌شود، وجود دارد. اساسا همه‌ی كبوترخانه‌ها، راه‌پله‌های پر پیچ و خم دارند و بین دو تا سه طبقه‌اند. همچنین بیشتر كبوترخانه‌ها با هدف تأمین آب شرب، یك چاه آب در قسمت مركزی داشتند. از سوی دیگر، كبوترخانه‌های اصفهان تقریبا فرم استوانه‌ای دارند؛ ولی گاهی كبوترخانه‌های چند قلو نیز در مناطقی مانند شهرستان مباركه در اصفهان و منطقه‌ی «طالخونچه» بودند كه چند برج داشتند،‌ اما اكنون تعداد محدودی از آن‌ها باقی مانده است.

شهر طالخونچه دارای برجهای كبوتر متعددی است كه یكی از آنها توسط سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۵ مرمت گردید. این برج كبوتربصورت غیرثبتی بوده و دارای ۸ متر ارتفاع و ۶ متر مربع قطرآن است. قدمت این برج كبوتر حدود ۱۲۰ سال میباشد. این برج در مجاورت مسجد تاریخی حضرت قائم قرار دارد.

 

كبوتر خانه طالخونچه-Y9iLgINhJj