ریپورتاژ آگهی
اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان

اقامتگاه بوم گردی سرای كربلایی فریدون، نخستین اقامتگاه بوم گردی غرب استان اصفهان واقع، واقع در روستای حسن حافظ در شهرستان گلپایگان است.
  • 1401/01/08
  • استان : اصفهان
  • شهر : گلپایگان
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : روستای حسن حافظ شهر گلپایگان
تلفن : 66059000-021

اقامتگاه بوم گردی سرای كربلایی فریدون، نخستین اقامتگاه بوم گردی غرب استان اصفهان واقع، واقع در روستای حسن حافظ در شهرستان گلپایگان است.

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-PM2pgFxK2v

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-khVhBXzu5V

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-w3Nof6JFPD

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-qTLtdIZxmL

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-oN6Hedp3d7

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-BUxOcQ9Bw6

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-LZkOhnVxt3

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-DrqLU1mJs5

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-yTWaTNHqiE

اقامتگاه بومگردی سرای كربلایی فریدون اصفهان-qrQEOQsjb0