ریپورتاژ آگهی
موزه مردم شناسی ماسوله

موزه مردم شناسی ماسوله

درداخل موزه درسه بخش ،مجموعه ای ازاشیاء مربوط به فرهنگ مردم ماسوله به نمایش گذاشته شده است
  • 1400/11/09
  • استان : گيلان
  • شهر : ماسوله
  • دسته : موزه های ایران
آدرس : این موزه در مدخل ورودی شهرتاریخی ماسوله كه درمنتهاالیه استان گیلان در ۶۳كیلومتری رشت و در۳۶كیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن واقع شده درسال۱۳۸۱تاسیس وشروع به فعالیت كرد.
تلفن : 66059000-021

موزه مردم شناسی ماسوله یاموزه شرقی ماسوله :
این موزه در مدخل ورودی شهرتاریخی ماسوله كه درمنتهاالیه استان گیلان در ۶۳كیلومتری رشت و در۳۶كیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن واقع شده درسال۱۳۸۱تاسیس وشروع به فعالیت كرد.
بیان مساله:
موزه جامعه شناسی ماسوله چنین توصیف می شودكه:
درداخل موزه درسه بخش ،مجموعه ای ازاشیاء مربوط به فرهنگ مردم ماسوله به نمایش گذاشته شده است:
بخش اول:اسنادووسایل مربوط به صد سال اخیرمنطقه ماسوله واطراف ان است.
بخش دوم:اسناد و وسایل مربوط به دوقرن اخیرمنطقه ماسوله و روستاهای اطراف ان.
بخش سوم:وسایل مربوط به چهارقرن اخیر.
این وسایل شامل اثاثیه وابزارالات جنگی،دست ساخته ها ودست اوردهای فنی وشكاروبه طوركلی شامل وسایل زندگی مردم ماسوله،وسایل زراعت،وسایل
ارتباطی وسفالینه هاواشیاءبسیارزیباوقیمتی میباشدكه جنس وسایل از چوب،سنگ،شیشه،چرم،كاغذوغیره است.
وسایل موجوددرموزه، داخل ویترینهابازیرنویس تالشی كه زبان محلی مردم انجاست همچنین به زبان فارسی وانگلیسی قراردارد.این موزه تنهاموزه شخصی ایران میباشدكه توسط یكی ازافرادفرهنگ پژوه به نام فرهادشرفی ماسوله ای تاسیس شده است.
این موزه درتعطیلات نوروزدریك طبقه به صورت ساختمانهای گلی وسنتی بنا شده است ودارای۳اطاق بامجموع مساحت۶۰مترمربع ومحوطه ای حدود۲۰۰مترمربع است. انواعی ازلباسهای سنتی وپوششهایی مثل جوراب، گیوه،روسری،جلیقه،انوایی ازعروسكهای دست سازی كه باذوغ وسلیقه افراد انجا ساخته شده وهمچنین انواعی ازابزارهای نخ ریسی ،شانه پشم كه باان گره های پشم رابازمیكنند درون محوطه قراردارد.

درداخل موزه انواع كوزه ها،جام ها،كفش های سنتی،پولهای قدیمی اعم ازسكه ای وكاغذی اسنادوشناسنامه قدیمی همچنین انواعی از چینه های گلی ،كتیبه،انواع داس،گهواره،وسایل كوبیدن برنج،وسایل درو،كوزه هاوترازوی چوبی، قران قدیمی،جای قلم،صندوق گرد،هاون،جای سوزن،رادیو،وسایل شال
بافی،سازسورنا،چپق،رنده،اسیای دستی وغیره وجود دارد
بررسی وضع موجود:
درحال حاظرموزه ماسوله بازدیدكنندگان زیادی دارد.طبق امارثبت شده درتابستان سالهای ۸۰ و۸۱حدود۸۰۰نفر ،نوروزوتابستان۱۳۸۲ حدود۳۱۰۰۰نفر،بهاروتابستان ۱۳۸۳ تااخرتیر۱۳۸۳حدود۱۱۵۰۰وجمعا درسالهای یادشده ۵۱۵۰۰ نفراز موزه ماسوله اخیر.
بازدیدكرده اندوتعداد۳۰۰۰ تن ازبازدیدكنندگان ازگردشگران خارجی بوده اندودرایام نوروز سال گذشته درطول مدت ۱۵روزحدود ۱۴۱ هزار نفرازاین مكان دیدن كرده اند.
پیشینه تحقیق:
طبق تحقیقات دكترسیدهاشمی طباطبای كه مدیریت پروژه ماسوله درمركزتحقیقات وزارت مسكن برعهده دارندوطبق صحبت های دكترشفیعی مدیرپایگاه میراث فرهنگی وگردشگریدرماسوله نقطه نظرهای مشتركی راباطباطبای داردكه ماسوله درمسیرویرانیست ومشهورترین روستا،وتنهاموزه شخصی ایران دردام زمین لغزه ودرخطرویرانی است .خطراصلی متوجه لغزش زمین ووقوع جریانهای اواری درهنگام بارشهای فصلی میباشد كه ویرانی روستا درنتیجه به ویرانی موزه هم می انجامد.
نتیجه گیری:
موزه جامعه شناسی ماسوله ازجذابترین موزه های ایران باساختاری كاملا سنتی وگلی است كه متاسفانه رسیدگی چندانی به این موزه نشده این موزه حتی فاقدمسئولی كارازموده است كه بتواند اطلاعات لازم ودقیق رادر اختیارباز دیدكنندگان قراردهد ازاین روافراد نمیتواننداستفاده لازم را از بازدیدخودببرند همچنین بازدیدازاین مكان توریستی فقط باوسایل نقلیه شخصی امكان پذیروفاقد هیچ گونه وسیله نقلیه عمومی میباشد . نبود بروشورهایاسایت مشخص برای اشنای با این موزه ازدیگرمعذلات این موزه می باشد.امیداست مسولین دست به دست هم دهند برای بهبودوضع این موزه سنتی وحفظ فرهنگ های ملی بكوشند.

 

موزه مردم شناسی ماسوله-dpgtPKuXLc

 

موزه مردم شناسی ماسوله-s6mhUU73xQ

 

موزه مردم شناسی ماسوله-tm8Z63kVom

 

موزه مردم شناسی ماسوله-dWxUz6KMbs