ریپورتاژ آگهی
غار دو گیجان

غار دو گیجان

دوگیجان یكی از روستاهای استان آذربایجان شرقی درقسمت شرقی حومه شهرستان مرند واقع شده كه پس از گذشتن ار روستای ارد كلو و بناب جدید و زرقان به این روستا می رسیم. مابین روستای زرقان و دوگیجان كوه مرتفعی است به نام مقاطقع كه غار در این كوه واقع شده است.
  • 1400/11/09
  • استان : آذربايجان شرقي
  • شهر : مرند
  • دسته : غارهای ایران
آدرس : این غار، كه از نوع غارهای استلاكتیت‌ است، ‌در شرق شهر مرند قرار دارد و راه دسترسی به آن سواره‌رو می‌باشد.
تلفن : 66059000-021

این غار، كه از نوع غارهای استلاكتیت‌ است، ‌در شرق شهر مرند قرار دارد و راه دسترسی به آن سواره‌رو می‌باشد. دوگیجان یكی از روستاهای استان آذربایجان شرقی درقسمت شرقی حومه شهرستان مرند واقع شده كه پس از گذشتن ار روستای ارد كلو و بناب جدید و زرقان به این روستا می رسیم. مابین روستای زرقان و دوگیجان كوه مرتفعی است به نام مقاطقع كه غار در این كوه واقع شده است. دهانه غار به عرض ۳/۵ متر است. غار به فاصله حدود ۶ كیلو متری شرق روستا واقع شده كه از دو مسیر مالرو می شود به آن رسید. ورود به غار بصورت تقریبا عمودی از سوراخی كه میبایست بصورت تك تك وارد آن شد میسر است.

 

غار دو گیجان-qCOSXowgFA

 

غار دو گیجان-yaYkUJwVzS