ریپورتاژ آگهی
امامزاده هارونیه

امامزاده هارونیه

پس از شهادت مظلومانه ی امام رضا (ع) برخی از اولاد پیغمبر كه شنیده بودند حاكم اصفهان از شیعیان است به اصفهان آمدند ولی وقتی به اصفهان رسیدند قضیه بر عكس شده بود ، زیرا حاكم تغییر كرده بود.
  • 1400/12/02
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : امامزاده های ایران
آدرس : استان اصفهان, اصفهان- در محل میدان امام علی علیه السلام ، خیابان هارونیه قرار دارد.
تلفن : 66059000-021

پس از شهادت مظلومانه ی امام رضا (ع) برخی از اولاد پیغمبر كه شنیده بودند حاكم اصفهان از شیعیان است به اصفهان آمدند ولی وقتی به اصفهان رسیدند قضیه بر عكس شده بود ، زیرا حاكم تغییر كرده بود.

مامون الرشید كه از خراسان به قصد بغداد عزم مسافرت داشت در بین راه در شهر ری یكی از اولاد موسی ابن جعفر نزد او آمد و گفت: از اطراف نامه هایی به او می رسد كه مامون پس از حضرت علی ابن موسی الرضا امر ولی عهدی را به حضرت هارون ابن موسی برادر بزرگ حضرت واگذار می كند.

در میان علووین مانند هارون ابن موسی در انظار كسی به بزرگی و جلالت ،قدر او نبود.

هارون بر خلافت خود ترسان شد لذا بعامل خود در اصفهان دستور به شهادت هارون داد. سپس هارون ابن موسی در اصفهان مسموم شد البته برخی مورخین هم میگویند كه مردم بیرون آمدند و به او تهاجم كردند و او مانند مسلم ابن عقیل از خود دفاع كرد تا شهید شد.

در زمان عضد الدوله مقبره ای برای قبرش به امر وزیر شیعی برای او ساخته شد.

پس از شهادت هارون جماعت باقیمانده از اولاد موسی ابن جعفر شبانه خود را از اصفهان خارج كردند و در روستاها و صحرا ها مخفی شدند.

امام زاده هارونیه در محل میدان امام علی علیه السلام ، خیابان هارونیه قرار دارد.

امامزاده هارونیه-0CNIVVxDgk

امامزاده هارونیه-b7skNnfyHq