ریپورتاژ آگهی
كلیسای استپانوس مقدس اصفهان

كلیسای استپانوس مقدس اصفهان

پـلان كـلیـسای استـپانوس مـقـدس، كـه بـزرگ تـریـن كلیسای اصفهان است، با ابعاد ۱۷ x34متر به سبك بازیلیك ستون دار در جهت شرقی ـ غربی قرار گرفته.
  • 1400/12/01
  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • دسته : چایخانه , مهمانسرا و رستوران
آدرس : این كلیسا در جنوب خیابان خواجه نظر و در محلهٔ هاكوپجان قرار گرفته و در۱۶۱۴م بنا شده.

این كلیسا در جنوب خیابان خواجه نظر و در محلهٔ هاكوپجان قرار گرفته و در۱۶۱۴م بنا شده. پـلان كـلیـسای استـپانوس مـقـدس، كـه بـزرگ تـریـن كلیسای اصفهان است، با ابعاد ۱۷ x34متر به سبك بازیلیك ستون دار در جهت شرقی ـ غربی قرار گرفته. گـنـبـد كـلیسـا، كـه دارای هـشت نورگیر است، به وسیلهٔ قوس هایی به چهار ستون بنا و دیوارهای جانبی تكیه دارد و دو گنبد كوچك قوسی شكل نیز در دو طرف گنبد اصلی قرار گرفته اند.

محراب كلیسا در قسمت شرقی بنا دارای دو اتاقك چهارگوش در دو سمت آن و یك گنبد قوسی شكل كوچك است. مصالح به كار رفته در ساختمان عبارت اند از خشت و آجر. دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شده اند و نقاشی های دیواری بسیار كمی دارند اما چلیپاسنگ هایی در دیوارهای داخلی و خارجی كلیسا نصب شده است. برج ناقوس خانه در قسمت شمال شرقی كلیسا و بر روی سقف آن قرار دارد. در امتداد دیوار شمالی بنا هم ستون هایی با مصالح آجر و خشت ساخته شده كه با قوس هایی به یكدیگر و به دیوار كلیسا متصل اند. در حیاط جنوبی كلیسا نیز نمازخانه كوچكی به نام مریم مقدس قرار دارد.

 

كلیسای استپانوس مقدس اصفهان-4x1sDc6Cib