ریپورتاژ آگهی
روستای  موسویه (دهزیر)

روستای موسویه (دهزیر)

روستای موسویه یكی از روستاهای استان فارس شهرستان جهرم بخش كردیان می باشد كه در ۲۵ كیلو متری شهرستان جهرم در جاده جهرم به فسا قرار گرفته است. شهر قطب اباد در ۹كیلو متری این روستادر حد فاصل موسویه تا جهرم قرار گرفته است و باباعرب در ۴ كیلومتری موسویه حد فاصل موسویه تا فسا قرار گرفته است.
  • 1400/11/30
  • استان : فارس
  • شهر : جهرم
  • دسته : روستاهای ایران
آدرس : در ۲۵ كیلو متری شهرستان جهرم در جاده جهرم به فسا قرار گرفته است. شهر قطب اباد در ۹كیلو متری این روستادر حد فاصل موسویه تا جهرم قرار گرفته است و باباعرب در ۴ كیلومتری موسویه حد فاصل موسویه تا فسا قرار گرفته است.
تلفن : 66059000-021

روستای موسویه یكی از روستاهای استان فارس شهرستان جهرم بخش كردیان می باشد كه در ۲۵ كیلو متری شهرستان جهرم در جاده جهرم به فسا قرار گرفته است. شهر قطب اباد در ۹كیلو متری این روستادر حد فاصل موسویه تا جهرم قرار گرفته است و باباعرب در ۴ كیلومتری موسویه حد فاصل موسویه تا فسا قرار گرفته است.

نام قدیم این روستا دهزیر می باشد كه بیشتر هم به این نام مشهور است واین روستا را با این نام می شناسند.

دلیل نام گذاری این روستا به نام دهزیر…

در زمان قدیم روستا در مكانی مرتفع نسبت به مكان كنونی قرار گرفته بود كه دراثر سیلاب های فراوان كه در ایام بارندگی شدیداز كوه سرازیر می شد

و همچنین هموار نبودن زمینهای اطراف برای خانه سازی و گسترش روستاو سختی ارتباط با ابادی های اطراف اهالی تصمیم گرفتند در یك مكان هموار

و مسطح كه از كوه فاصله داشت ودر ارتفاع كمتری نسبت به مكان اولیه قرارداشت شروع به خانه سازی كنند كه به همین دلیل به (دهزیر) معروف شد.

روستای موسویه (دهزیر)-PnTBJls2tQ